Midt i leggetiden rykket fembarnspappa Peter ut i bare klumper og stilongs for å felle elgoksen

Sikret seg kortreist mat bare 60 meter fra lokalbutikken.