I går ettermiddag vedtok Vågan kommunestyret at Havna Eiendom AS kan får bygge inntil 10 etasjers høyt hotell og kulturhus i Svolvær. Det er fire etasjer mer enn det som i dag er byens høyeste bygg.

Det er Thon-gruppen som skal drive det nye hotellet i lofotbyen. Hotellet skal bygges sammen med det regionale Lofoten Kulturhus.

Det flertallet av politikerne i går sa ja til var en endringer av reguleringsplanen, som nå altså sier ja til en mulig byggehøyde på 36 meter. Om utbygger velger å benytte denne høyden er fortsatt uklar.

Ordfører i Vågan, Hugo Bjørnstad, at tidligere uttalt at han forstår at det kommer protester mot å bygge så høyt like ved torget i Svolvær, men at han lover at det vil bli satt klare estetiske krav til byggets utseende når byggesaken fremmes.

Kun sju av kommunestyret 35 politikere stemte mot den nye reguleringsplanen. Nei-stemmene kom fra RV og SV.