- Posisjonen går imot tidligere løfter om nye Tverlandet skole.

Det hevder Randolv Gryt (SV).

For halvannet år siden ble nye Tverlandet skole vedtatt bygget som et såkalt OPS-prosjekt (private bygger, og det offentlige leier).

Bystyret bestemte seg for nybygg i Havgullheia og rehabilitering av nåværende Tverlandet skole.

Endrer løsning

Nå går kommunen bort fra OPS-løsningen når det gjelder rehabiliteringen. Denne delen skal realiseres som et kommunalt prosjekt.

Det må bety at skolen skyves ut i tid, mener Randolv Gryt.

Han frykter at rehabiliteringen av nåvære Tverlandet skole ikke blir noe av.

Nå vil han ha saken til bystyret.

- Det blir ny skole

- Nye Tverlandet skole skal realiseres. Det hjelper ikke hvor mange ganger det ropes om at den leges på is eller skyves ut i tid, svarer Grethe Fjærvoll (H).

- Om oppstarten skjer i 2015 eller 2016, vet vi ikke før økonomiplanen legges fram i november. Men det blir både nytt skolebygg i Havgullheia og rehabilitering av Tverlandet skole, hevder hun.

Verken hun eller Else-Marie Torp (KrF), som leder levekårskomiteen, gir svar på hvorfor skolen deles opp i et OPS- og et kommunalt prosjekt og om dette betyr at det kan gå lengre tid før hele nye Tverlandet skole står ferdig.

Framskynder nybygg

Ifølge kommunaldirektør Arne Øvsthus er den nye løsningen valgt for å sikre at i alle fall nybygget i Havgullheia står ferdig i 2016–2017.

- Eiendomskontoret ser det som komplisert å la alt gå som et OPS-prosjekt. Det er vanskelig å la en privat aktør gå inn som eier på eksisterende Tverlandet skole.

- Vil dette forsinke prosjektet?

- Det vil heller framskynde nybygget i Havgullheia. Det ville nok tatt lengre tid hvis alt skulle tas i ett.

Veies mot hverandre

- Hva med restaurering av Tverlandet skole? Kan den bli skjøvet ut i tid som et sparetiltak?

- Det er et restaureringsbehov på Tverlandet, men det er jo slik i kommunen at vi må veie behov mot hverandre, sier Øvsthus.

Det er ikke lagt opp til noen ny bystyresak om Tverlandet skole, men Øvsthus regner med at utviklingen blir tema på bystyremøtet 19. juni.