Det går fram av en rapport et regjeringsoppnevnt utvalg har utarbeidet etter å ha gått gjennom alle drap i perioden 2004-2009 begått av gjerningspersoner med kjent psykisk lidelse.

For snart 14 dager siden ble politioverbetjent Olav Kildal stukket ned og drept av en psykisk syk person.

Ønsker lov

Utvalget ble satt ned av daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen etter flere drapssaker med psykiatri som fellesnevner.

To av dem var drapet på Ann Mari Solås på Mørkved i desember 2008 og trippeldrapet i Tromsø tre måneder senere.

Jørn Tvervik, som mistet sin tidligere samboer som han hadde en sønn med, har lest rapporten. Han mener ordene må iverksettes i handling.

- Det hjelper ikke ha det på papir, hvis det ikke kommer en lov om "sånn skal det være", sier Tvervik til NRK.

Flere faktorer

I rapporten heter det at det i gjennomgåtte 132 drapssaker er 49 gjerningspersoner med ruslidelser, 38 med personlighetsforstyrrelser og 23 med schizofreni/ paranoid psykose.

Rapporten konkluderer med at personer med psykiske lidelser er overrepresentert i drapssaker, men at man for å vurdere sammenhengen mellom psykisk lidelse og drap, også må ta hensyn til andre faktorer ut over psykisk helse:

«Personer med psykiske lidelser er oftere enn friske også bærere av andre risikofaktorer, som at de oftere er unge menn uten arbeid og tidligere har opplevd vold. Når man tar hensyn til kjente risikofaktorer utover psykisk helse, er personer med psykisk lidelse ikke lenger like overrepresentert, eller det er mulig at de ikke er overrepresentert i det hele tatt, blant gjerningspersoner.»

Psykiatrien: - Bra

Utvalget peker derimot på rusmiddelbruk, i første rekke alkohol, som den viktigste enkeltfaktor for at alvorlig vold eller drap skjer.

Avdelingsoverlege Knut Kjerpeseth ved Nordlandssykehuset Psykiatri mener det er bra at et offentlig utvalg setter ting i perspektiv.

– Hadde jeg gått i hverdagen og vært redd for at mine pasienter skulle være farlige, så hadde ikke jeg holdt ut i jobben, sier Kjerpeseth.

Han understreker at det er svært alvorlig når en person med en kjent psykisk lidelse begår drap eller andre voldshandlinger.

– Men sånne saker kan ha en tendens til å gå ut over pasienter som er stille og rolige hele sitt liv. Kanskje ved at de blir uglesett eller observert nøye i nabolaget. Og det er trist, sier Knut Kjerpeseth.

I utvalget som står bak rapporten sitter blant andre advokat Hilde Guldbakke som representerte barna og foreldrene til Ann Mari Solås som ble drept av en psykotisk mann på Mørkved i desember 2008.