Identifiserte flere fly i 2012

Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Se hvor mange russiske fly norske jagerfly identifiserte i 2012.

DEL

Totalt rykket norske jagerfly ut 41 ganger, og identifiserte til sammen 71 russiske fly i 2012.

Til sammenligning var det 34 utrykninger, såkalte scrambles, og 48 identifiseringer i 2011.

Størsteparten av identfiseringene i 2012 skjedde i løpet av første halvår.

LES MER: Russerne flyr mer nær Norge

- Antall identifiserte fly første halvår 2012 var noe høyere enn totalen for de to siste årene, men dette jevnet seg ut i løpet av året, sier kommunikasjonssjef og oberstløytnant John Espen Lien ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

- I 2010 og 2011 var antallet identifiserte fly noe lavere, men antallet utrykninger var omtrent det samme. Vi ser at totalantallet for 2012 som helhet ligger på omtrent det samme nivået som for årene 2007 – 2009. Vi ser også at det ikke er en direkte sammenheng mellom antall scrambles og antall identifiserte fly, sier Lien.

Økt russisk aktivitet

Han påpeker altså at det er registrert en økning i identifiserte fly i forhold til de to foregående år.

- Dette er for så vidt i tråd med uttalelser fra politisk nivå i Russland som har signalisert økt militær aktivitet i nord, sier Lien og fortsetter:

- Samtidig er ikke dette gjennomanalysert i forhold til total aktivitet, kurslinjer eller variasjoner i forhold til øvingsaktivitet. Vi skal derfor være noe tilbakeholdne med konklusjoner.

Store variasjoner

Han sier at det historisk sett har vært stor variasjon i den russiske flyaktiviteten i nord-vest.

Midt på 1980-tallet var man oppe i 500-600 identifiseringer årlig. Dette sank drastisk ved oppløsningen av Sovjetunionen.

I 1999/2000 lå antall identifiseringer på 3-5 fly årlig og 10-15 fly årlig utover på 2000-tallet.

I 2007 økte antall identifiserte russiske fly fra 14 til 88. Tallet var høyt også i 2008, men gikk ned igjen i 2009.

- Økningen vi har sett skjedde parallelt med daværende president Putins signaler sommeren 2007 om at man skulle øke den internasjonale tilstedeværelsen. Vi så da en sterk økning i russisk flyaktivitet sensommeren og høsten 2007. Aktiviteten stabiliserte seg i 2008 og vi har altså om lag samme aktivitet i våre nærområder også i 2009, 2010 og 2011 uten at dette kan leses direkte av antallet identifiserte fly, sier Lien.

Strategiske bombefly og eksortefly

Lien forklarer at FOH har sett at antallet såkalte vestlige utflygninger, altså vest av 30 grader øst, var lavere i 2010 og 2011 enn året før.

- Dette skyldes flere forhold, både endring i flymønster, men også endring i basestruktur i Russland, sier Lien.

- En del av flyene har gått lengre ut og lengre mot nord enn tidligere, slik at de ikke har blitt identifisert av norske fly. Vi har likevel scramblet fly tilnærmet like mange ganger de siste årene, sier Lien og legger til:

- Mye av årsaken til færre identifiseringer og utflyginger skyldes en endret basestruktur i Russland, hvor eskortefly, som tidligere fulgte bombefly og tankfly til nord av Finnmark, nå snur før de passerer 30 grader øst.

Lien gir et eksempel:

- På et tokt kunne man tidligere identifisere både strategiske bombefly og eskortefly, mens man nå kan se at eskorteflyene i en del tilfeller har snudd før toktet blir identifisert, sier Lien og forklarer videre:

- Da telles det i disse statistikkene for eksempel kun to strategiske bombefly, men ingen eskortefly. Det gjennomføres altså samme aktivitet, men på en litt annen måte.

Situasjonsforståelse

Lien påpeker at antall identifiseringer ikke er det samme som et tall for total aktivitet. Det er en god del flygninger, også vestover, som går så langt ut fra land at FOH velger å ikke sende ut jagerfly for identifisering, ifølge ham.

- Dette kan være tokt med flere fly som går langt nord og for eksempel mot området rundt Island eller Jan Mayen. På samme måte er det en del rutinemessige tokt som går til nord av Finnmark som vi velger å ikke identifisere rett og slett fordi de er så kort tid i nærheten av våre områder at det er liten hensikt i å sende egne fly på vingene for å identifisere disse, sier Lien.

I tillegg kan det i noen tilfeller være slik at vi velger ut noen av flyene for identifisering. Vi vet for eksempel ut fra radardata at det er seks fly, men vi velger å konsentrere oss om to. For oss er altså ikke antallet identifiserte fly det viktigste. Det er situasjonsforståelse av aktiviteten i som er vårt mål

Artikkeltags