Gå til sidens hovedinnhold

I mai legger han fram tidsplanen for kommunereformen

Artikkelen er over 7 år gammel

Kommunalministeren ber kommunepolitikerne tenke på barnebarna når kommuner foreslås slått sammen.

Kommunene må tenke langsiktig og forstå hvilke utfordringer de står overfor de neste tiårene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) etter at Bjugn kommune sa nei til sammenslåing med nabokommunen Ørland mandag.

Regjeringen har varslet en storstilt kommunereform i tiden fremover og har vært tydelig på at de ønsker seg færre og større kommuner enn dagens 428.

Mandag sa imidlertid et flertall av innbyggerne i Fosen-kommunen Bjugn nei til å bli slått sammen med nabokommunen Ørland. Et flertall i Ørland sa ja.

Sanner sier han ikke er bekymret for regjeringens varslede kommunereform etter resultatet i Bjugn.

– Hadde de sagt ja, hadde de vært i forkant av utviklingen, for hele Kommune-Norge står foran ganske store utfordringer fremover når det gjelder å sikre innbyggerne gode tjenester. Det er et politisk lederansvar både lokalt og sentralt at vi ikke bare tenker fram til neste kommunevalg, men at vi tenker på våre barn og barnebarn og hvordan vi kan sikre dem gode tjenester fremover, sier Sanner til NRK.

Statsråden sier han ønsker å overføre flere oppgaver og mer ansvar til kommunene, men at det fordrer at kommunene blir større og mer robuste.

Selv om Bjugn nå to ganger har sagt nei til sammenslåing med nabokommunen, tror ikke Sanner siste ord er sagt når det gjelder sammenslåinger på Fosenhalvøya.

– På Fosen er det mange fremsynte lokalpolitikere som er opptatt av å gjøre Fosen til en sterk region som kan sørge for flere arbeidsplasser og utvikle gode tjenester fremover og kanskje balansere makten mot Trondheim, sier Sanner.

Han peker på at lokalpolitikerne var splittet i spørsmålet om hvorvidt det var tilstrekkelig at bare Bjugn og Ørland av de totalt sju Fosen-kommunene skulle slås sammen. Statsråden sier også at det blir opp til lokalpolitikerne å vurdere veien videre, inkludert en større sammenslåing.

Ekspertutvalg

Sanner nedsatte i januar i år et ekspertutvalg som i slutten av mars skal levere en rapport om hva som kreves for at kommunene skal løse dagens oppgaver.

Ekspertutvalget vil legge fram sin endelig rapport før årsskiftet.

Sanner sier han allerede i forbindelse med kommuneproposisjonen, som legges fram i mai, vil presentere en tidsplan samt hovedmålene for den varslede kommunereformen.

I løpet av våren 2015 vil statsråden så legge fram en stortingsmelding om oppgavefordelingen mellom kommuner og fylkeskommunene fremover.

– Der vil vi skissere hvilke oppgaver vi mener kan flyttes fra fylkeskommunene og fylkesmennene til kommunene som er blitt robuste nok, opplyser statssekretær Jardar Jensen (H) til NTB. (ANB-NTB)

Kommentarer til denne saken