Like etter klokka 09.30 mandag møtte Odd Eriksen pressen etter at han noen minutter i forveien hadde gått av som fylkesrådsleder.

- Kjære alle sammen. La meg innledningsvis si at jeg har hatt det privilegium å jobbe med politikk i veldig mange år, siden tidlig 80-tall. La meg også si at jeg er både glad og stolt over at jeg har fått være med på å utrette mange ting i løpet av denne tiden, innledet Eriksen.

Maktkamp

- Men så er det også sånn at det pågår maktkamper, også i Arbeiderpartiet og også i Nordland, der man kjemper om posisjoner og ikke politikk. Den kampen som pågår nå tar jeg ikke del i. Derfor har jeg valgt å gå av. Det er ikke med lett hjerte. Men i dag tar jeg mest hensyn til meg selv og dem jeg er glad i. Det er bakteppet for at jeg nå velger å gå av, sa Odd Eriksen.

- Det er et uttrykt ønske at jeg skal gå av, og jeg gjør det frivillig, sa han.

Ferdig i politikken?

Eriksen innrømmet at det er vemodig.

- Jeg har ikke minst mange gode venner her. Men det er en tid for alt. Og er det en ting som er sikkert, så er det at hvis du går inn i et verv, så skal du også gå ut en dag, sa Odd Eriksen.

På spørsmål fra pressen om han nå anser seg som ferdig med politikk, svarte han:

- I politikken skal man aldri si at man er ferdig. Men i dag har jeg bedt om å gå ut som fylkesrådsleder.

Nyheten sprakk

Lørdag kveld sprakk nyheten om at fylkesrådsleder Odd Eriksen ville gå av i forbindelse med åpningen av fylkestinget i Svolvær mandag.

Søndag skrev an.no at Odd Eriksen ble presset av sine egne til å gå av.

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com

Brev

I forbindelse med åpningen av fylkestinget gikk Odd Eriksen opp på talerstolen for å orientere om fylkeskommunens kjøp av aksjer for 515 millioner kroner i Salten Kraftsamband, samt 12,5 prosent i Widerøes Flyveselskap.

Etter at han hadde satt seg igjen, ga fylkesordfører Sonja Alice Steen meldingen om at fylkesrådslederen trekker seg.

- Jeg vil med dette meddele at jeg fratrer som fylkesrådsleder i dag, innleder Odd Eriksen brevet.

Han oppgir ingen begrunnelse for sin avgjørelse, men ber om at fylkesordfører peker ut en kandidat til å lede et nytt fylkesråd.

Eriksen avslutter brevet med å be om at det ikke blir noen offisiell markering i forbindelse med avgangen.

Etter at brevet ble lest opp, tok fylkestinget en 20 minutters pause.

Norvoll overtar

Som an.no skrev tidlig mandag morgen, overtar Tomas Norvoll som fylkesrådsleder.

Kort tid etter Odd Eriksens pressemøte ble Norvoll offisielt presentert som fylkesrådsleder.

Tomas Norvoll har vært Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget. Han er 41 år og ble valgt inn på Stortinget som 21-åring i 1993.

Norvoll er født i Vardø, oppvokst på Andøya og bor i Bodø.

De øvrige fylkesrådene fortsetter som før.

Det betyr at Oddleif Olavsen (H) fortsetter som fylkesråd for utdanning. Hild Marit Olsen (Ap) er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. Arve Knutsen (KrF) er fylkesråd for næring. Tove Mette Bjørkmo (Ap) er fylkesråd for samferdsel, mens Beate Bø Nilsen (H) er fylkesråd for plan og økonomi.

Taus fylkespartileder

Som AN skrev allerede søndag, ble Odd Eriksen presset av sine egne partikamerater til å trekke seg fra vervet som fylkesrådsleder. Også under pressekonferansen mandag, understreket Eriksen at han er «bedt om å gå, men gjør det frivillig».

Lederen i Nordland Ap, Bjørnar Skjæran og Tomas Norvoll er to av arkitektene bak Odd Eriksens avgang. Skjæran har vært leder i Nordland Ap siden 2011.

– I denne perioden har jeg hatt jevnlige samtaler med Odd Eriksen. Innholdet i disse samtalene ønsker ikke Odd Eriksen offentliggjort. Det respekterer jeg.

Lederen i Nordland Ap ønsker også å understreke at Odd Eriksen i mange år har hatt alle de viktigste vervene i Nordland Ap. I denne perioden har Eriksen bidratt sterkt til å nå viktige politiske mål for Nordland? Arbeiderparti. Etter pressekonferansen mandag forlot Odd Eriksen fylkestinget i Svolvær.

  • an.no kommer tilbake med mer.