Tor Wennberg (69) er frustrert over at Bjørnøy fyr har stått til forfall i over 20 år. Nå er planen å ruste opp og leie ut fyret.

Men om det blir realitet ut av planene gjenstår å se etter morgendagens møte i Bodø Friluftsforum. De er satt i sving av Bodø kommune for å danne en venneforening, som skal stå for opprustningen av Bjørnøy fyr.

– Jeg ble veldig glad da noen endelig hadde planer for stedet, sier Tor Wennberg fra Kløkstad.

Ingenting på sju år

Han hadde lenge et håp om at Bodø kommune skulle ta tak i fyret da Kystverket overførte det til dem i 2006.

– Det skjedde aldri. Jeg har vært frustrert, sier Wennberg.

Faren hans var fyrvokter ved Bjørnøy fyr, som ligger på nordøstsiden av Landegode utenfor Bodø. Etter at han la opp har det ikke blitt gjort vedlikeholdsarbeid der i det hele tatt. Det er over 20 år siden.

Hardt vær og pøbler som har gjort hærverk gjør oppussingen til en omfattende jobb.

Stor plass

De fleste fyrene langs norskekysten er nedlagte. Likevel er det fremdeles liv i mange av dem, fordi lag og foreninger holder dem ved like og leier dem ut til turister og lokalbefolkning som er på tur.

Lisbeth Lunde, leder i Bodø friluftsforum, har latt seg inspirere.

– Vi ønsker at folk skal bruke fyret, og har lyst til å leie det ut. Det er stor plass der, med tre soverom i hovedhuset og en sovesal i tilleggsbygget. Skoleklasser kan til og med få plass, sier Lunde.

– Jeg håper folk er interesserte i å være med i venneforeningen. Mange hender trengs for å stelle fyret i stand, sier Lunde.

Møtet holdes i forsamlingshuset på Kløkstad i dag klokken 18.

Trenger de rette folkene

Tor Wennberg er spent på dagens møte.

– Jeg håper jeg får med meg de rette folkene. Altfor mange snakker om å få ting gjort. Det holder ikke denne gangen, sier han.

Hvor lang tid det tar før fyret er klart til utleie, avhenger av hvor mange som tar i et tak.

– Så lenge folk er flittige skal vi klare å bli ferdig til neste sommer. Det handler om å sette av litt tid. Ta med seg malerkost og noen øl en helg. Da blir nok mye gjort, sier Wennberg.

Han mener det er viktig å ta vare på kystkulturen vi har i Nordland.

– Og er det noe som er kystkultur, så er det jammen meg fyr, understreker Wennberg.