Kommunerevisor kaller rapporten om barnevernet i Bodø den mest alvorlige hun har sett.

– Det er en veldig alvorlig rapport. Den mest alvorlige rapporten jeg har sett. Det er det økonomiske som er det mest alvorlige. Jeg føler ikke at det ligger i ryggmargen til de ansatte, sa kommunerevisor Monika Amundsen til politikerne i kontrollutvalget i Bodø kommune.

LES OGSÅ: Kraftig kritikk av barnevernet i Bodø

Med seg i møtet hadde hun oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Eirik Moholt, og forfatteren av rapporten, forvaltningsrevisor Unni Edvardsen.

Med seg hadde de kopier av Avisa Nordlands artikkel om den ferske revisjonsrapporten av barnevernet i Bodø.

Der uttalte barnevernleder Tone Hilde Birkelund at hun ikke kjente seg igjen, og at rapporten har en rekke mangler.

Til motmæle

Det fikk medlemmene i Salten kommunerevisjon til å ta kraftig til motmæle og Edvardsen konkluderte med følgende:

– Funnene er med på å svekke rettssikkerheten for barna.

– Rapporten er basert på et stort antall intervjuobjekter. At ikke barnevernlederen skal kjenne seg igjen i rapporten synes vi er oppsiktsvekkende, fortsatte hun.

Moholt fortsatte i samme spor.

– Det faller oss litt tungt for brystet at vi skal mangle dokumentasjon på det som er gjort.

Ledelsesproblem

Kommunerevisoren tok opp tråden igjen.

– Det virker som om barnevernet er inne i en ond sirkel. Alt skyldes ikke underbudsjettering. Her er det også et ledelsesproblem, og det er altså rettssikkerheten til barna som blir skadelidende.

Det fikk utvalgsleder Inga-Lill Sundset (Ap) til å spørre ut Birkelund om hvorfor hun ikke kjente seg igjen i rapporten, og om det var saken i media som kun var blitt slik.

Svaret fra barnevernlederen var at hun mente at rapporten ikke hadde tatt for seg den positive utviklingen i barnevernet.

– Det er det som ligger bak uttalelsen, sa hun.

– Slike rapporter er til for å få fokus på det som ikke er bra. Hyggeprat om positive ting kan man ta over julekaffen, kommenterte Sundset.

– Nei, det var ikke slikt ment, men vi mangler noe mer om fokuset på hovedproblemet.

Birkelund mener hovedproblemet blant annet er bemanningssituasjonen. Rapporten slår fast en rekke mangler og avvik ved tjenesten, hvor det økonomiske er det største problemet.

– Underskuddene er nok riktige med en del nyanser. Men barnevernet får med seg en ryggsekk på 3,4 millioner kroner inn i 2014 og budsjettet er styrket med 4,5 millioner. Når det gjelder bemanning søker vi nå på stillinger fra Fylkesmannen, og der kommer vi antakelig i betraktning, sa kommunaldirektør Arne Øvsthus i Bodø kommune.