Gå til sidens hovedinnhold

Hvor mange ordførere?

Artikkelen er over 18 år gammel

En, fire, fem eller ni kommuner i Salten? Det er alternativene Salten Regionråd skal drøfte i dag og i morgen.

Det var i juni i år åtte av de ti kommunene i Regionrådet vedtok å utrede den framtidige kommunestrukturen i Salten. På dagens møte i Skjerstad legges utredningsopplegget fram for drøfting. Drøftingen skal danne grunnlag for et endelig opplegg, som skal behandles på første regionrådsmøte med de nyvalget ordførerne på plass. Det blir dermed de som får avgjøre om utredningen skal gjennomføres og hvordan den skal finansieres.

Saltenfjorden.

Utredningen ønsker å se på fire ulike inndelinger av Salten. En av dem er å beholde kommunegrensene som i dag. En annen å slå hele Salten samme til én, stor kommune. Et tredje forslag er å opprette fire kommuner, basert på regionene i Salten: Indre Salten (Fauske, Saltdal, Sørfold), Bodø/Skjerstad, Søndre Salten (Meløy, Gildeskål og Beiarn) og Nordre Salten (Steigen og Hamarøy).

Det fjerde alternativet er å slå sammen kommunene rundt Saltenfjorden til én kommune. Mens de andre kommunene består, med muligheter for visse endringer i kommunegrensene. Den nye Saltenfjorden kommune vil bestå av Bodø, Skjerstad, Gildeskål, Fauske, Saltdal og Sørfold. Dette er kommuner som i dag utgjøre en felles bo- og arbeidsmarkedsregion med utstrakt pendling. Dårlige kommunikasjoner til Beiarn gjør at utrederne vil beholde ta den med i den nye storkommunen.

Før neste valg.

Målet med utredningen er å se på styrker og svakheter ved disse ulike inndelingene av Salten. Der vil faktorer som bosetting, alderssammensetning, infrastruktur, næringsutvikling og demokratisk innflytelse bli vurdert. Målet er å ende med en anbefaling som de ulike kommuner kan sende ut på høring og eventuelt ha folkeavstemning om før valget i 2007.

Utredningen vil koste 2,5 millioner kroner, og det har alt vært kontakt med Kommunaldepartementet og Fylkesmannen for å få dem med på finansieringen. Signalene er positive, men Kommunaldepartementet vil ha en mer markert forpliktelse fra kommunen i forhold til utredningen før de støtter den. I det legger departementet at kommunene må forplikte seg til å ta forslagene som kommer fram gjennom utredningsarbeidet opp til behandling og sende dem ut på en høring blant befolkningen i kommunene.

Departementet vil ha et mer forpliktende samarbeid i Salten.