Hvis Kjell (48) skal i skogen å hugge ved må han ha passet med seg

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

Statens naturoppsyn skal få utvidet makt. Nå må skogeierne utstyre seg med ID-papirer før de drar ut på hogst.

Ifølge det nye forslaget til endring av naturmangfoldsloven og naturoppsynsloven fra Miljøverndepartementet må naturbrukere kunne legitimere seg på jakt, fisketurer eller til og med på vedhogsten på egen eiendom.

I motsatt fall vanker det bøter eller fengsel inntil tre måneder.

Forslaget, som er ute på høring før behandling i Stortinget, vekker oppsikt og harme.

Innskrenkes

– Dette er så vanvittig at det finnes ikke ord. Helt sykt. Her skal jeg, som eier min egen skog, ha for eksempel passet på meg når jeg er ute på vedhogst eller reparerer utmarksgjerdet, i tilfelle jeg blir kontrollert av Statens Naturoppsyn, sier Kjell Larsen i Røvika.

Han og samboer Anne Elin Olsen driver gårdsbruk med tømmer og vedhogst på si.

Nå frykter de ville tilstander på inn- og utmark.

– Forslaget, dersom det blir gjennomført, er i stand til å skape hat og forakt mot SNO. Det handler ikke så mye om at passet er tungt å bære med seg, men at man fratas retten til å ferdes fritt ute i naturen. Jeg kan forstå at man vil kontrollere eksempelvis jegere på statens grunn, men at jeg som grunneier skal måtte kunne legitimere meg ute i skogen, er meningsløst, sier Larsen.

Fri tilgang

Som grunneier må han i tillegg være forberedt på å holde private veier og skogsveier åpne for naturoppsynet.

Det hører med til forslaget at SNO skal ha uinnskrenket tilgang også her.

– Hva blir det neste? At jeg må holde dem med drivstoff også, spør bonden sarkastisk.

Barn også?

– Slik jeg ser det rammer dette forslaget også bærplukkere, sopplukkere, jegere og fiskere. Alle som bruker naturen. Hvor skal aldersgrensen gå? Må man utstyre barna med pass også, sier Steinar How som hjelper til med vedhogsten på Røvika gård.

– Forslaget kommer fra folk som aldri har beveget seg utenfor kvitstripa på offentlig vei. Dette kan ikke være gjennomtenkt i det hele tatt, sier Steinar How.

Motstand

Forslaget har vakt oppsikt og så langt sterke reaksjoner. Landbruksdepartementet har reagert negativt. Det samme har Politidirektoratet, Norskog og Skogeierforbundet.

Norskog reagerer blant annet på hvorfor ikke Miljøverndepartementet begrunner det nye lovforslaget.

AN har vært i kontakt med Miljøverndepartementet, men fikk ikke går ikke noe svar på hvorfor man ønsker å innføre det nye regelverket.

– Høy KGB-faktor

– Forslaget er så hinsides all fornuft at jeg ikke finner ord. Når dette er gått ut fra Miljøverndepartementet til høring må det jo bety at statsråd Bård Vegar Solhjell (SV) har godkjent det. Dette er SV-politikk på det verste, sier stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp).

– Dette minner om KGB i sovjettiden eller i Norge under den tyske okkupasjonen. Finere er det ikke å få det, sier Svendsen som mener SV må ut av regjeringen.

På Facebook tar Svendsen et kraftig oppgjør med lovforslaget han ikke skjønner bæra av.

– Det er jo merkelig at det blir ramaskrik dersom politiet ber om legitimasjon hos innvandrere og flyktninger i Oslo, mens det i naturen ute på landsbygda er fritt fram for å stoppe folk og be om ID. Dette handler om folks frihetsfølelse. Hadde jeg vært på skogstur og blitt avkrevd legitimasjon, hadde jeg blitt forbannet, sier Kenneth Svendsen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken