Høyt frafall - mange syke

Nordlandssykehuset psykiatri. Psykiske helseproblemer henger ofte sammen med forhold tilbake i barndom, oppvekst og grunnskole, går det fram av en studie utført av Nordlandsforskning.

Nordlandssykehuset psykiatri. Psykiske helseproblemer henger ofte sammen med forhold tilbake i barndom, oppvekst og grunnskole, går det fram av en studie utført av Nordlandsforskning.

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Tirsdag skrev AN at kommunene Fauske, Saltdal, Røst, Værøy og Bodø har høyere andel med psykisk diagnose enn landsgjennomsnittet.

Flere av disse kommunene har også høyt frafall i videregående skole.

Sårbare

Cecilie Høj Anvik er forskningsleder for gruppa for velferd, arbeid og oppvekst ved Nordlandsforskning. Hun har forsket på unges psykiske helse med fokus på egne opplevelser og erfaringer av sårbare livssituasjoner.

– Studien viser at psykiske helseproblemer ofte henger sammen med forhold tilbake i barndom, oppvekst og grunnskole hvor ofte mobbing og ensomhet går igjen, sier Cecilie Høj Anvik.

I studien har Nordlandsforskning målt blant annet psykiske lidelser og frafall i videregående skole.

Høyere enn snittet

I både Bodø, Fauske og Værøy er frafallet fra videregående skole høyere enn i landet som helhet.

– Studien vår viser hvilken betydning tidlige vanskelige erfaringer har senere i livet. I møte med utdanningsinstitusjoner, arbeidsliv og voksenlivet for øvrig, sier Høy Anvik.

Hun mener at dette understreker behovet for tidlig innsats og forebygging. Og behovet for et samlet hjelpeapparat som kan gi koordinert og individuell oppfølging til unge som faller ut av videregående skole.

– Psykiske lidelser er et sammensatt problem og er en stor utfordring for ulike sektorer innen spesialhelsetjenesten. Ofte ender folk opp som såkalte kasteballer i systemer som har vanskeligheter med å samarbeide, sier forskeren.

Artikkeltags