Høyre vil ha base i Bodø

Høyre går inn for framskutt flybase i Bodø.

Høyre går inn for framskutt flybase i Bodø. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Høyres stortingsgruppe har behandlet regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret, og går inn for permanent framskutt base i Bodø.

DEL

Høyre støtter opp om forslaget om at hovedbasen for nye kampfly etableres på Ørland. Men den foreslåtte framskutte basen (QRA) vil de altså ikke legge til Evenes, men Bodø.

- Hensynet til å beholde personell og kompetansemiljøer veier tungt i vurderingen, heter det fra Høyre.

- Den største seieren for Bodø noensinne. Jeg sier det så sterkt som det. Jeg kan vanskelig se at Arbeiderpartiet nå vil velge å stå løpet ut for Evenes, sier ordfører Ole Hjartøy (H) i Bodø.

Økonomien

Men partiet legger i en pressemelding til at det fortsatt er usikkerhet rundt økonomien knyttet til Bodø, og at dette derfor må avklares nøyere.

- Regjeringen bruker høye investeringskostnader ved etablering av ny rullebane som hovedargument mot Bodø. Et av usikkerhetsmomentene er at regjeringen ikke synes å ha lagt alle faktorer inn i kostnadsbildet. Særlig gjelder dette omfanget av lokale bidrag og usikkerhet knyttet til avhending av areal. Høyre mener at samfunnet ikke vil akseptere at Forsvaret forlater Bodø etter 60 år uten å rydde opp etter seg og ta et medansvar for byens utvikling.

Rullebanen

Høyre mener at rullebanen før eller siden må flyttes hvis Bodø skal videreutvikles som by, og at dette krever et reelt spleiselag fra alle aktører. Det vil gi betydelig gevinst både for Forsvaret og Bodø.

Dele regningen

- Lokale aktører har kommet med løfter om betydelige tilskudd. Disse forutsettes formalisert og garantert for. Samtidig må Samferdselsdepartementet gå aktivt inn i saken på vegne av sivil luftfart. Forsvaret kan ikke bli sittende med regningen alene. Disse faktorene vil avgjøre om Bodø-alternativet er mulig å realisere, mener Høyres stortingsgruppe.

Les mer i papiravisa torsdag.

Artikkeltags