– Jeg merker meg at det er politikere i Bodø som er for sammenslåinger i Salten, til tross for at det er Bodø som vil tape økonomisk på dette. De andre kommunene i Salten vil tjene på ei sammenslåing.

Gildeskål og Fauske kommune. Under Saltentinget er altså samtlige ni kommunestyrer med over 200 politikere samlet for første gang i historien. Temaet var drøftelser av framtidige kommunestrukturer i Salten. Gildeskålordfører Walter Pedersen er første ordfører som er imot at Salten samles.

– Jeg tror geografien i Salten blir for stor til at Salten blir en kommune. Det er et alternativ til en storkommune. Dersom Stortinget gjøre noe med nasjonalbudsjettet slik at mindre kommuner kan opprettholdes, er det fullt mulig å beholde små kommuner, sier han.

Fauskeordfører Kjell Eilertsen understreker at han leder styringsgruppa for den framtidige kommunestrukturen i Salten og vil ikke komme med en mening før resultatet fra gruppa foreligger.

Sørfold og Steigen kommune. Sørfoldordfører Lars Kr. Evjenth er skeptisk til ei sammenslåing.

– Det blir for store avstander, blant annet mellom folk og mellom beslutningstakere. Kommunene i Salten er også velordnede i dag og utredningen fra Nordlandsforskning har et for pessimistisk syn. Jeg tror de små kommunene vil bestå. De bruker en forholdsvis liten andel av norsk samlet økonomi, mener han.

Ordfører Berit Woie Berg fra Steigen føler seg ikke rede til å ta et standpunkt nå.

– Men jeg er klar til å ta diskusjonen om hvilke valg vi skal gjøre i Salten, sier hun.

Hamarøy og Meløy kommune. Ordfører Jan-Folke Sandnes (H) i Hamarøy kommune er foreløpig usikker om Salten bør samles til en kommune.

– Det er stilt altfor få spørsmål, og gitt altfor få svar. Men endringer kreves i forhold til å skape utvikling i området, og for å få regionen til å framstå robust utad, sier han.

Varaordfører Heidi Solvang i Meløy kommune er imot ei sammenslåing av kommunene i Salten.

– Jeg tror vi kommer langt med å samarbeide om flere ting enn hva vi gjør i dag.

Spesielt gjelder det Meløy og kommunene som ligger sør for oss.

Men i framtiden vil det nok skje endringer, mener hun.

Saltdal og Beiarn kommune. Ordfører Kjell Magne Johansen i Saltdal kommune påpeker at fem av seks utredninger er negativ til ei sammenslåing.

– Det er kun den siste som sier at vi kanskje får gevinst dersom vi slås sammen. Men det er viktig at Salten opptrår enhetlig for og lykkes, påpeker han.

Varaordfører Asbjørn Jørgensen fra Beiarn mener at en storkommune ikke er et godt alternativ for Beiarn.

– Utredningen fra Nordlandsforskning har vektlagt de geografiske utfordringene for lite. Vi i Beiarn er i den sammenheng kanskje verst stilt. For Beiarn var det negativt at Skjerstad og Bodø ble slått sammen. Det ødela opplegget for en storkommune i sør. Vi har lite til overs for et samlet Salten, sier han.

Bodø kommune. Ordfører Odd Tore Fygle i Bodø kommune mener at det er viktig at Salten framstår som en region med masse kompetanse.

– Fra Oslo ser man kun Tromsø. Nordland trenger en stor "by" og vi kan ikke være blind for utviklingen som har pågått de siste ti årene. Vi i Bodø er opptatt av at byen skal bidra til at innbyggerne i nabokommunene får et godt servicetilbud, mener Fygle.