Gå til sidens hovedinnhold

Her vil de ha ny E6 – til to milliarder

Artikkelen er over 6 år gammel

– Dette er realisme, og ikke bare en vill idé, sier Frp-politiker Leif Lindstrøm.

Rundt påsketider begynte Lindstrøm og partikollega Kenneth Svendsen å se på muligheten for å lage ny E6 i Fauske.

– Planen er å legge all trafikk utenom Fauske sentrum, sier Lindstrøm.

Ny jernbane

Ideen er å bygge en 19,6 kilometer lang ny vei og jernbane fra Klungset til Langset.

– I dag ligger jernbanen på feil side, men ved å flytte den lenger nord vil vi få et gigantareal for framtidig industri. I framtiden stopper godstoget på Fauske, og da får vi frigjort arealer også i Bodø, forteller Lindstrøm.

– Dette går an

Planen om å legge E6 utenfor Fauske sentrum er ikke ny.

– Dette har vært et tema på Fauske de siste ti årene med mange ulike ideer fra folk, grupperinger og politikere. Det vi har gjort er å sy disse ideene sammen til å bli ett, sier han.

Og for å få sydd sammen planene har de fått med seg SA Anlegg som har laget et kostnadsoverslag på prosjektet.

Ny vei er estimert til å koste 1,753 milliarder kroner, og dersom det anlegges ny trase for jernbane, vil sambyggingen føre til en besparelse på 700 millioner kroner. Totalsummen kommer da på drøyt 3,5 milliarder kroner.

– Dette går an. Det er store summer, men som man tjener godt inn igjen på kort tid, mener Lindstrøm.

Byutvikling

Ved å flytte Riksvei 80 nordover, vil man få en smidig sammenkobling mot framtidig E6 nord for Fauske. Samtidig vil man ikke ødelegge mulighetene for en byutvikling mot vest.

Et stort overskudd av tunnelstein vil gi muligheter for opparbeidelse av framtidig næringsareal i området Krokdalsmyra – Travbanen.

Med ny trase vil veien bli kortet inn med 3,4 kilometer. Samtidig vil flaskehalsen ved undergang på Setså bli borte, det samme gjør stigningene ved Setså og nord for Kvenflåget. Også gamle E6 mellom Setså og Leivset kan legges ned.

– Setså-stigningen er et stort problem med rasområder og flere dødsulykker på strekningen, sier han.

Tenker stort

Lindstrøm mener de er nødt til å tenke stort og langsiktig dersom man skal tenke trafikksikkerhet.

– Alle aspektene vi mener er fornuftig for Fauske er tatt med i denne planen, og vi håper at et framtidig kommunestyre i Fauske kan slutte seg til planen om ny E6.

Både ordfører Siv Anita J. Brekke og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fått presentert planene.

– I dag går all trailertrafikken til Bodø gjennom Fauske, men får vi dette til får vi Fauske til å bli det det skal være, sier Lindstrøm.

Kommentarer til denne saken