– Vi frykter for at skolen vår skal bli vedtatt nedlagt uten at konsekvensene er godt nok kartlagt.

Det sier Monika Mehus Sandaa. I helgen tok hun initiativ via Facebook og mobilmeldinger for å få innbyggerne til å slå fysisk ring rundt skolen.

Godt og vel 200 foreldre, besteforeldre og andre berørte troppet opp, og sto hånd i hånd som et vern mot faren for nedleggelse av Neverdal skole i Meløy.

Stort sprik

Det er bare et år siden forrige gang skolestrukturen var under lupen. Den gangen slo daværende rådmann Jørgen Kampli fast at det kunne spares:

  • 1,44 millioner kroner på å legge ned Neverdal skole og flytte elevene til Spildra skole.
  • 8,19 millioner kroner på å legge ned Spildra skole og flytte elevene til Neverdal og Reipå.

Fredag foreslo rådmann Hege Sørlie å legge ned Neverdal skole for å bygge den om til en felles barnehage for Neverdal og Ørnes.

Nå er sparepotensialet økt fra 1,44 til 5 millioner kroner.

Sørlie argumenterte samtidig med at kommunen kunne spare 35 million kroner på å bygge om Neverdal skole til barnehage.

Uklart

Dette mener FAU-leder Katrin Krogh er et for uklart beslutningsgrunnlag for politikerne.

– Det finnes ingen samlet oversikt over besparelser og kostnader til investeringer, sier Krogh.

Hun viser til at rådmannen ikke har lagt fram beregninger som viser hva nødvendige ombygginger å Spildra skole vil koste. Men det er ikke det verste, mener lærertillitsvalgt Kjersti Gjøviken.

– Vi kan heller ikke se at det er tatt høyde for at ei ombygging av Neverdal skole kan utløse krav om full renovering av bygget.

Høy risiko

Tommy Tangstad fra NUIL, Werner Solbakken fra Neverdal skolekorps og Kjetil Sandaa fra Neverdal Krets Velforening frykter konsekvensene for frivillig sektor dersom barneskoleelevene mister kontakten med bygda si.

– Skolen er en viktig arena for rekruttering. Vi frykter for lavere aktivitet, og problemer med økonomien. Vi er sårbare og har påtatt oss et stort ansvar for samfunnshallen og driften av idrettsanlegget ved skolen, sier Tangstad.

Solbakken oppfordrer politikerne til også å legge vekt på slike samfunnsmessige konsekvenser.

Skoleskyss

Krogh peker på et annet forhold hun mener politikerne må ta høyde for.

– Rådmannen må få fram realitetene for skoleskyssen. Slik vi har forstått det vil et økt behov for skoleskyss måtte gå på bekostning av annen ruteproduksjon i Meløy, sier hun.