Her kommer 170 nye boliger

Artikkelen er over 5 år gammel

170 boliger og en stor barnehage er planene for den gamle lærerskoletomten i Bodø. Naboene er svært skeptiske.

DEL

- Det blir både rekkehus og andre typer boliger, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

I fjor vår gikk Gunnar Johansen, Odd Emil Ingebrigtsen og Lasse Nilsen sammen om å kjøpe den gamle lærerskolen i Rønvik med 24 mål. Ingebrigtsen representerer Bodø Boligbyggelag Prosjekt. De to andre partene er Lasse Nilsen Eiendom og Gunvald Johansen Eiendom.

De kjøpte den gamle lærerskoletomten for 24,5 millioner kroner fra Statsbygg.

I tillegg til boligene er det planer om en stor barnehage på tomten.

- Det er flere barnehagebygninger i nærheten som begynner å bli utdatert, sier Ingebrigtsen.

Bygging i 2014

Han regner med bygging i 2014. Eierne fremmer et privat reguleringsforslag som så skal behandles.

- Hva med lærerskolebygningen - blir den revet?

- Det kan hende vi skal bruke den til noe. Der venter vi på en avklaring nå med det første, sier Ingebrigtsen.

Skeptiske

Nedre Rønvik Velforening er svært skeptiske til planene om "å presse ca 170 boenheter inn på dette området", skriver Cato Henriksen og Wenche Andreassen i styret i et innspill til arkitektene.

De påpeker at området i dag er regulert til friområde, allmennyttig areal og parkering.

- Kommunen må først vurdere egne behov for befolkningstjenester før dette sentrale området omreguleres, mener velforeningen.

Trafikk

De vil ha en utredning av hva området kan tåle av biltrafikk og stiller spørsmål om det kan bli bruk for noe av området til skoleformål i framtiden, eller tas i bruk til fotballbane.

- Når vi får visualisert planene litt, vil vi komme i dialog med velforeningen, sier Ingebrigtsen.

Det er snart ni år siden lærerutdanningen flyttet ut av bygningene i Rønvik og til Mørkved. Siden da har skolen stått tom. I 2005 fikk Bodø kommune tilbud om å kjøpe eiendommen for 15 millioner kroner, 25 millioner kroner under daværende takst. Men kommunen takket nei.

Artikkeltags