Mange næringer gleder seg over åpningen av ny industri- og tømmerkai på Drag i Tysfjord.

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen, hogg over båndet som symboliserte kaiåpningen.

- Dette er et pilotprosjekt som flere næringer vil dra nytte av. At en kai kan bygges som en flerbrukskai er gunstig for små samfunn langs kysten. Med dette prosjektet har Drag blitt et enda mer attraktivt sted å drive næring på, sa Knutsen.

Spleiselag

Den nye flerbrukskaia har kostet om lag 17 millioner kroner. Det kan plasseres omlag 2.000 kubikkmeter tømmer på kaifronten.

Arve Knutsen påpekte at det ikke er tilfeldig at behovet for slike terminaler for tømmer kommer nå.

- Den store skogreisningen etter krigen og fram til i dag har gitt store mengder tømmer som etter hvert blir foredlet til bygningsmaterialer, papir og en rekke andre produkter. Kaia kan bidra til å få ned transportkostnadene fra skogen til verdiskapning og forbruker, sa Knutsen.

Flerbruk

I dag har skogbruksnæringen i Norge en samlet produksjonsverdi på 17 milliarder i året.

Kystskogsmeldingen fra 2008 viser at verdiskapningen kan øke til 40 milliarder dersom infrastrukturen utbedres betydelig.

Seniorrådgiver Asbjørn Bye i The Quartz Corp mener kaia på Drag har tre funksjoner; som kai, for den interne logistikken på Drag, samt for oversjøisk logistikk, mellom Europa og Drag og mellom USA og Drag.

Ordfører Tor Asgeir Johansen i Tysfjord takket under åpningen alle aktørene som har bidratt til å realisere prosjektet.

- Det er utrolig flott at vi har fått dette til. Kaia er utvidet til 61,5 meter og kan ta imot rimelig store båter. Fra kommunens side akter vi å ordne området bak kaia for å få bedre lagringsplass, sa Johansen.

Milepæl

Skogbrukssjef Gjermund Laxaa i Nord-Salten er ikke i tvil om at nykaia vil få veldig stor betydning.

- Den er avgjørende i forhold til å ta vare på de ressursene som er bygd opp over tid. Slik sett er dette en milepæl for skogbruket i Nord-Salten, sa Laxaa til AN.

- Vil avvirkningen øke?

- Ja, det er mye kubikkmasse som er i ferd med å bli hogstmoden. På 1950-tallet startet et systematisert planteprogram, så det er ikke lenge til betydelige mengder skog er klar for hogst.

- Finnes det folk og utstyr til å ta ut disse ressursene?

- Ja, det gjør det. Her finnes driftsapparat som er etablert og det er konkurranse blant entreprenørene, så det ser lovende ut. Samtidig er det klart at også skogbruket påvirkes av internasjonale konjunkturer, men jeg er optimist og tror at størstedelen av ressursene som finnes vil være økonomisk drivverdige, svarte Laxaa.

Via kjøl

Ordfører Tor Asgeir Johansen er ikke i tvil om at hele Nord-Salten vil dra nytte av nykaia på Drag i skogbrukssammenheng.

- Samtidig vil den trygge virksomheten til The Quartz Corp. Nykaia representerer en landingsplass som kan betjene hele regionen med varer og gods som skal inn og ut av regionen, ikke via vei, men via kjøl. Dette er en investering for framtiden, sa han.