– Det vil minst gå fem år før det kan bli gruvedrift i Sulitjelma. Vi trenger flere hundre millioner kroner før det kan skje.

Det sier daglig leder i Nye Sulitjelma Gruver AS, Størker Bjørnstad.

Situasjonen i dag er at bedriften har et planprogram ute, som skal godkjennes – først av planutvalget i Fauske kommune – siden av kommunestyret. Det kan skje allerede i februar.

Har penger

– Når planprogrammet er godkjent, vet vi noe av veien videre. Planprogrammet forteller oss hva som må utredes; forurensning, fornminner, deponi, hvordan gruvedriften vil påvirke dyr, og så videre. En slik konsekvensanalyse kan ta minst ett år. Her må vi blant annet arbeide videre med innspill fra alle berørte parter som har kommet med innspill, sier Størker Bjørnstad.

Foreløpig har Nye Sulitjelma Gruver AS penger til det de gjør. Bjørnstad antyder at det så langt er gått med åtte-ti millioner kroner.

– Konsekvensutredningen vil bety store utgifter. Vi vet jo heller ikke om det til sjuende og sist blir noen gruveaktivitet. Det er bare slik at vi her i Norge har en rekkefølge på alt. Den lista må vi følge, og det tar tid og koster penger, sier Bjørnstad.

På lokale hender?

Uansett er forretningsideen vår at Nye Sulitjelma Gruver AS må skaffe kapital utenfra.

– Vi snakker nok da om 600–700 millioner kroner i investeringer. Det er noe mer enn vi opererte med i starten. Nå ser vi at tallene må justeres noe opp. Allerede har vi vært i kontakt med Innovasjon Norge og banker, men ingenting er satt ned på papir, sier den daglige lederen.

I utgangspunktet håper Nye Sulitjelma Gruver AS å kunne holde selskapet på lokale hender, men Bjørnstad innrømmer at det kan bli vanskelig.

– Vi snakker her om så store summer, at det neppe er noe vi finner lokalt. Kommer det inn en stor aktør, vil de nok kreve å ha kontrollen.

Gull og sølv

Selskapet ser også selvsagt på økonomien i foretaket. Hva det vil koste å få ut malmen.

– Vi vet jo at den er der, men det er en lang vei å gå før vi får tak i den, sier Bjørnstad.

– Kobber blir det bærende metallet i virksomheten, i tillegg til noe sink. Videre blir det også gjerne noe gull og sølv, sier Størker Bjørnstad, som – for å understreke hva som tar tid – opplyser at bare det å skaffe nødvendig utstyr til gruvedrift, kan ta et par år.