Det siste halvåret har Nordlandssykehuset hatt 20 flerlingfødsler. Det er mye mer enn vanlig.

Ingvild og Thea kom til verden 7. mai. Nå er de tilbake på fødeavdelingen på besøk.

- Det har gått veldig bra. Det er jo hektisk, så jeg er veldig glad for at vi er hjemme begge to ennå, sier Stine Sennesvik (24) og kikker på pappaen Ib Leirvik. De er to av uvanlig mange nordlendinger som har fått den overraskende beskjeden på ultralyden: Jeg ser to her.

Kødda du?

- Det første jeg sa var: Kødda du?, forteller pappa Ib.

Stine husker godt at første reaksjon var: Nei, nei, nei.

- Men det gikk fort over. Etterpå har det bare vært stas. Man får mye oppmerksomhet, smiler Stine.

Overlege Kristin Skogøy og klinikksjef Anita Kvarsnes på Kvinneklinikken har hatt 19 tvillingfødsler og én trillingfødsler fram til 9. juni i år. Det utgjør fire prosent av alle fødslene, og er godt over dobbelt så mye som på landsbasis. Ingen av dem kan huske at det har vært så stor andel flerlingfødsler tidligere.

Noe som går

- Kanskje det er noe som går, ler Stine.

På toppen av det hele er det nemlig slik at den ene ansatte etter en andre på Kvinneklinikken har fått, eller venter, tvillinger.

Anita Linnerud Vågeng (32) er én av dem. Hun er én av to jordmødre som nå er gravid med tvillinger. Hun skal forløses om en ukes tid.

- Det er litt fascinerende at det er så mange samtidig, sier Stine, som i tillegg til å jobbe som sykepleier på R4 tar ekstravakter på Kvinneklinikken.

- Vi som jobber her, får i alle fall mengdetrening på tvillingfødsler, sier Anita Linnerud-Vågeng.

Den typiske replikken

Snart bidrar hun altså selv til at kollegene hennes får enda mer trening.

Hun har to små på 2,5 og 5 år hjemme. Forskrekkelse var hennes første reaksjon da ultralyden viste to.

Mens mannen hennes sa den mest typiske replikken for vordende tvillingpappaer: Nå må vi ha ny bil! ... Etter å ha kommet seg over den store overraskelsen, har det bare vært stas å vente på at tobarns- skal bli firebarnsfamilie.

Tett oppfølging

For helsevesenet betyr de mange flerlingfødslene mer arbeidskrevende dager.

- Det er på en måte risikosvangerskap. Mødrene skal følges opp tettere. Fra 30. uke skal de på kontroll ukentlig. Også her på Kvinneklinikken er flerlingfødsler ganske arbeidsintensivt. Alle som skal føde vaginalt kommer til oss i stedet for å føde på lokalsykehusene, sier Kristin Skogøy.

Og for foreldrene er det selvsagt en utfordrende situasjon. Ikke minst for dem som bor utenfor Bodø og kanskje må bo på hotell i Bodø i flere uker forut for fødselen. Og utfordringer er det også etter fødselen, med amming og mye å ta stilling til, forteller Stine Sennesvik:

- Skal de kles likt? Hva med oppdragelsen? Og senere kommer det med om de skal gå i samme klasse. Men vi får ta det som det kommer.

- Vi er veldig glad for at tvillingfedre nå har rett til utvidet permisjon, sier Ib Leirvik.

Fedme og alder spiller inn

Etnisitet, fedme og alder spiller inn ved tvillingsvangerskap.

- Afrikanere får flere tvillinger enn asiater, og eldre mødre flere enn yngre. Også fedme spiller inn og gir økt hyppighet av flerlingsvangerskap. Det samme gir hormonbehandling for å øke fruktbarheten, sier overlege Kristin Skogøy.

Ikke noe av dette passer på de to mødrene AN har snakket med. De venter og har fått eneggede tvillinger. Mer vanlig er det med toeggede.

På landsbasis var 1,6 prosent av alle svangerskap tvillingsvangerskap i 2011. På Nordlandssykehuset var altså andelen 4 prosent siste halvår.

- Da man begynte med kunstig befruktning, satte man inn flere egg. Det prøver man å unngå nå, for å redusere risikoen for flerlingsvangerskap. I 2002 hadde landet den hittil største andelen flerlingsvangerskap med 1,9 prosent, mens det var lavest i 1989 med 1,2 prosent, sier Kristin Skogøy.

Hun er opptatt av at kvinnene følges ekstra tett opp straks det fastslås at de venter mer enn ett barn. Det er særlig viktig å få brakt på det rene om det er eneggede tvillinger, fordi risikoen for komplikasjoner da er større enn for toeggede. Bare tidlig ultralyd kan fastslå om det dreier seg om eneggede.