Her får Bodø trolig 38 arbeidsplasser

Omorganisering av skatteoppkreverfunksjonen vil trolig gi nye statlige arbeidsplasser til Bodø.

Omorganisering av skatteoppkreverfunksjonen vil trolig gi nye statlige arbeidsplasser til Bodø. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Skattedirektoratet foreslår å legge 38 statlige arbeidsplasser innenfor skatteoppkreverfunksjonen til Skatt Nord i Bodø.

Arbeidsplassene er knyttet til en ny organisering av skatteoppkreverfunksjonen.

Fra kommune til stat

I dag er ansvaret for kontroll og innkreving av skatt og avgift delt mellom skatteoppkreverne og Skatteetaten. 23. juni i år fikk Skattedirektoratet i oppdrag fra Finansdepartementet å utrede hvordan skatteoppkreverfunksjonen kan overføres fra kommunene til Skatteetaten.

I en utredning datert i dag - mandag 24. november - legger Skattedirektoratet fram sitt forslag.

I forslaget går det fram at 38 av totalt 985 årsverk i den nye skatteoppkreverfunksjonen skal legges til Bodø. Det er 16 i arbeidsgiverkontroll, 16 i innkreving og 6 i funksjoner knyttet blant annet til veiledning og arkiv.

Med 985 årsverk blir bemanningen knyttet til skatteoppkreverfunksjonen redusert med 498 årsverk på landsbasis.

Ikke bare nye

Av utredningen går det fram at ikke alle de 38 arbeidsplassene som er foreslått lagt til Bodø er nye arbeidsplasser. Dette ettersom Skatt Nord i Bodø har håndtert deler av dette arbeidet innenfor den eksisterende organiseringen.

I forslaget går det fram at Vestvågøy kan få sju arbeidsplasser i den nye organiseringen. Tromsø ligger an til å få like mange som Bodø - 38. Harstad får fem, mens Alta og Vadsø får 15 hver.

Skattedirektoratet anbefaler at prosjektet starter tidlig i 2015 selv om det ennå ikke foreligger et vedtak om overføring av oppgaven.

Artikkeltags