Drøye tre måneder før stortingsvalget ligger det an til borgerlig dominans på nordlandsbenken.

?I en fersk meningsmåling, utført av InFact på oppdrag fra Amedia-avisene i Nordland, ligger Høyre og Fremskrittspartiet an til å besitte fem at åtte mandater på Stortinget etter høstens stortingsvalg.

Mister fotfeste

Arbeiderpartiet er ennå fylkets største parti, med en oppslutning på 29,3 prosentpoeng, men ser likevel ut til å miste ett av fire mandater etter høstens valg.

– Vi er ikke der vi bør være, konkluderer Eirik Sivertsen, men har på ingen måte gitt opp:

– Målingen gjenspeiler nasjonale trender, men vi har fortsatt ambisjoner om å klare å snu den. Nå må vi brette opp ermene og bruke valgkampen godt for å mobilisere de som ennå ikke har bestemt seg, fortsetter han.

Ifølge meningsmålingen, har Ap de mest lojale velgerne i Nordland. Over 80 prosent av de som stemte Ap i 2011, oppgir at de vil gjøre det igjen.

Strammer grepet

Dersom dagens meningsmåling gjenspeiler høstens valgresultat, vil Høyre, med en oppslutning på 26 prosent, få inn tre representanter på nordlandsbenken, mot dagens ene.

– Tre mandater er målet vårt, så dette er gode nyheter, sier førstekandidat for Nordland Høyre, Odd Johan Henriksen.

Fauskeværingen ser fram til sin stortingsdebut:

– Man vet jo ikke hva man går til, men det blir spennende, fastslår han.

For Høyre blir det spesielt viktig å få gjennomslag for tiltak for å videreutvikle nordnorsk næringsliv.

– For å sikre fortsatt vekst i Nordland, må vi ta i bruk de naturressursene vi har for å skape flere arbeidsplasser, argumenterer Henriksen og nevner utvinning av olje og gass, mineraler og havbruk som eksempler.

Ikke helt fornøyd

17,9 prosent av respondentene svarer at de ville stemt Fremskrittspartiet dersom det var stortingsvalg i dag. Det gir to mandater på nordlandsbenken, en nyhet som mottas med glede av førstekandidat Kenneth Svendsen fra Fauske.

– Dette er bra. Vi hadde håpet på to så dette er jeg veldig fornøyd med, sier han.

Men Svendsen er ikke like fornøyd med oppslutningen totalt.

– Den er egentlig for lav. Frp har vært gjennom en turbulent periode og mistet en del velgere til Høyre. Nå må vi bruke valgkampen til å vinne dem tilbake.

Særlig kvinnene vegrer seg for å stemme Frp. Ifølge InFact-målingen er det nær dobbelt så mange mannlige Frp-velgere som kvinnelige.

– Dette er et vedvarende problem som vi jobber målrettet for å løse. Blant annet har vi nedsatt et kvinnenettverk som jobber aktivt med å rekruttere flere kvinner til partiet, forteller Svendsen.

Motpolen finner vi i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Her er kvinnene overrepresentert og menn står for under halvparten av stemmene.

SV tilbake, Sp fram

SV kunne juble for gode nasjonale målinger i februar. Med sine 8,4 prosent i Nordland, tredoblet de oppslutnigen i forhold til «katastrofemålingen» i september 2012. Men nå faller vektskålen i SVs disfavør igjen. Men en oppslutning på bare 5,1 prosent er de forbikjørt av Senterpartiet.

Sp, med 5,8 prosents oppslutning, er det partiet som stiller først i køen om å true Høyres tredje mandat.

Et annet interessant funn er at Rødt ville fått fotfeste på nordlandsbenken dersom 18- til 29-åringene hadde fått bestemme. Nesten 10 prosent av de spurte i denne aldersgruppen svarer at de vil stemme Rødt ved stortingsvalget. Det gjør partiet til det fjerde største i Nordland blant den yngste velgergruppen.