Gå til sidens hovedinnhold

Luftambulansetjenesten vil også ha PCI-senter i Bodø

Artikkelen er over 4 år gammel

Luftambulansetjenesten ANS er av flere som har avgitt høringssvar i forbindelse med at Helse Nord skal vurdere å legge et PCI-senter til Bodø.

– Luftambulansetjenesten ANS mener at utredningen har avdekket at tilbudet ikke er likeverdig for Nord-Norges befolkning og at tiltak bør iverksettes, skriver de i høringssvaret.

Dermed gir også de gir tommel opp for etableringen, og begrunner dette med flere forhold.

Helse Nord har valgt å videreføre dagens ambulanseflystruktur i kommende kontraktsperiode, ikke utvide det.

– Hjertesyke utgjør 20–25 prosent av pasientgrunnlaget for Luftambulansetjenesten, og en etablering av et senter i Bodø, vil avlaste ambulanseflytjenesten betydelig, skriver Øyvind Juell, som er daglig leder- men påpeker samtidig:

– Effekten tas ikke fullt ut før et slikt tilbud eksisterer på døgnbasis. Ved beregning av effekten for ambulanseflytjenesten, mener Luftambulansetjenesten ANS at hele gruppen som flys med diagnosen akutt koronarsyndrom, med alle hastegrader, skal inkluderes. Videre mener vi at ikke bare pasienter fra Helgelandssykehuset kan rutes om fra Tromsø til Bodø, men også pasienter fra Lofoten og Vesterålen.

Likevel vil gevinsten være stor, mener de:

– Med et dagtilbud, med det prinsippet for økonomisk beregning som er lagt til grunn i rapporten, mener Luftambulansetjenesten ANS at årlige reduserte driftsutgifter for ambulanseflyene vil være mellom kr 2 og 4 mill. Dersom ambulanseflyenes aktivitetsvekst i Helse Nord fortsetter, kan det bli behov for å styrke tjenesten med ett ambulansefly. Den årlige økonomiske konsekvensen av det kan være inntil kr 50 mill.

Og konkluderer:

– Etablering av et angiografi- og PCI-tilbud i Bodø vil være et effektivt, kanskje avgjørende, tiltak for å redusere et slikt behov.

Luftambulansetjenesten mener også at det pasientgrunnlaget som er benyttet for å beregne gevinsten av PCI i Bodø er for lavt.

– Basert på oppdragsstatistikk fra fem års-perioden 2011–2015 og de nevnte forutsetningene, vil i snitt 532 pasienter kunne rutes om fra UNN Tromsø til NLSH Bodø årlig.

Her kan du lese hele høringssvaret

Kommentarer til denne saken