Nordlandssykehuset har stengt av et operasjonsområde etter at det er oppdaget tre alvorlige hendelser i løpet av en måned.

Klokken 15.30 bekrefter Salten politidistrikt at de har opprettet undersøkelsessak. Les mer lenger ned i saken.

Alle skal ha skjedd innenfor samme område på dagkirurgisk avdeling.

Etter opplysninger an.no har fått, skal en av dem ha ført til at pasienten døde av uforklarlig hjertestans under inngrepet.

Ved to andre tilfeller har det oppstått komplikasjoner, men det er uvisst i hvilken grad og hvilke konsekvenser det har fått for pasientene.

- Kan verken bekrefte eller avkrefte

Medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset HF, Beate Sørslett, sier de ikke ønsker å gå ut med detaljer.

- Vi vet ikke helt hva som er bakgrunnen for disse hendelsene. Tilfellene er innenfor likartet type operasjoner, men vi kan ikke si sikkert om de har en sammenheng, sier Sørslett.

Tilfellene det er snakk om, skjedde alle i løpet av siste måned.

- Det er snakk om hendelser som ble oppdaget der og da. Ingen som tidlgere har vært inne til dagkirurgi er rammet, sier Sørslett som sier tilfellene preger sykehuset.

- De ansatte er selvsagt sterkt berørt. Vi er opptatt av å ta vare på dem, og ta vare på pasienter og pårørende.

- Handler dette om rutinesvikt eller om menneskelig svikt?

- Vi har ingenting som tyder på at dette handler om menneskelig- eller rutinesvikt.

LES MER: Gransker alvorlige pasienthendelser

Det var sykehuset selv som tirsdag formiddag sendte ut pressemelding om tre uønskede hendelser. Etter ønske fra involverte og pårørende er verken type inngrep eller hvilken avdeling det er snakk om formidlet.

- Vi har taushetsplikt, og er ikke fritatt fra denne. Vi er også oppfordret av pasienter og pårørende om ikke å gå ut med detaljer som kan identifisere dem, sier Sørslett.

Rutineinngrep

Etter hva AN erfarer, skal det imidlertid være snakk om enkle rutineinngrep.

Man vet ikke ennå hva som har gått galt, om de tre tilfellene henger sammen, eller om det kan være feil på på utstyr som er årsaken.

Etterforskes

Dette skal nå etterforskes. Både Statens helsetilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt Salten-politiet er varslet. 

- Nordlandssykehuset ser alvorlig på hendelsene, og setter alt inn på å finne ut om det er feil ved eget system, rutiner eller utstyr som kan ha forårsaket hendelsene. Operasjonsområdet, der operasjonene ble utført, er midlertidig stengt og Nordlandssykehuset vil ikke utføre tilsvarende inngrep inntil videre, sier direktør Paul Martin Strand i pressemeldingen.

Fylkeslege Jan Petter Lea bekrefter at de er varslet om hendelsene, men viser til Statens helsetilsyn for videre kommentarer.

Undersøkelsessak

Salten politidistrikt bekrefter at de har opprettet undersøkelsessak i forbindelse med hendelsene på dagkirurgien på Norlandssykehuset.

- Hendelsene skal ha skjedd på samme operasjonsstue og det fins likheter ved de inngrep som er gjennomført i disse tilfellene. Det er også ulikheter ved hendelsen som for eksempel ulike operasjonsteam samt at deler av det utstyret som har vært benyttet ikke er likt. Vi jobber nå med å kartlegge hva som har skjedd, og vi vil kontakte Statens helsetilsyn for å innhente råd vedrørende den videre etterforsking i saken, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug i ei pressemelding.