Legeproblemet er kjent over hele landet - men verst i Bodø

Tryggere: Det er tryggere for kvinner å ta for eksempel celleprøven eller prevensjonspraten med en annen kvinne, tror fastlege Nina Myking. Begge foto: Aleksander Ramberg

Tryggere: Det er tryggere for kvinner å ta for eksempel celleprøven eller prevensjonspraten med en annen kvinne, tror fastlege Nina Myking. Begge foto: Aleksander Ramberg

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Mangel på kvinnelige fastleger er et problem i hele landet, men i Bodø er kapasiteten null. – Sånn skal det ikke være, mener allmennlege Nina Myking.

Avisa Nordland omtalte i forrige uke fastlegemangelen i Bodø kommune. Nå er en ny fastlegehjemmel åpnet, som forhåpentligvis vil gi bevegelser i listene, men samtidig har et annet problem åpenbart seg.

Ingen kvinner

I flere store norske byer finnes det ingen kvinnelige fastleger med åpen liste (ledig kapasitet). Det kommer fram i statistikk fra Legelisten.no, et privat foretak som har oversikt over alle landets fastleger og gir pasienter muligheter til å skrive inn vurderinger av legen sin.

I Stavanger, Fredrikstad og Tromsø er det kun tre kvinnelige fastleger som har åpen liste. I Narvik én. Mens i Bodø, Harstad og Mo i Rana er det null. (Se oversikt nederst i saken)

Dette til tross for at fire av ti norske fastleger er kvinner. Og at hele sju av ti på medisinstudier er kvinner.

Et problem

I realiteten betyr dette at pasienter, stort sett kvinner, som ønsker en fastlege av samme kjønn, har svært begrenset med valgmuligheter.

– Det er et problem, erkjenner Stian Holmvik, leder av Nordland legesenter.

Nina Myking jobber på Bodin legesenter i Bodø og bekrefter at kvinner ofte ønsker lege av samme kjønn.

– Det hyppigste årsaken som oppgis er gynekologiske undersøkelser. Mange gruer seg allerede til disse og opplever det som tryggere å få de utført av en annen kvinne. I tillegg har jeg fått tilbakemeldinger på at kvinner føler at det er lettere å snakke med andre kvinner. At de møter med medfølelse. Men det er nok veldig individuelt, og ikke nødvendigvis kjønnsbetinget, sier hun.

– Det er jo dessverre også slik at en del kvinner som har negative opplevelser med menn. I slike tilfeller er det særlig viktig å ha muligheten til å velge. Den muligheten finnes ikke i dag, legger Stian Holmvik til.

Kortere lister

At kvinners pasientlister fylles opp fortere enn menns, kan også ha en annen forklaring. Kvinnelige leger har i snitt kortere pasientlister enn sine mannlige kolleger. Tall fra Helsedirektoratet viser at mannlige fastleger har 1178 pasienter på sine lister, mens kvinnelige fastleger har 1054 pasienter.

Det betyr færre konsultasjoner per dag og mer tid til hver enkelt pasient. En amerikansk studie, gjengitt i Tidsskrift for Den norske legeforening, viser at kvinnelige leger bruker i gjennomsnitt to minutter mer på hver pasient enn sine mannlige kolleger, og engasjerer seg mer i pasientenes psykososiale situasjon.

Flere årsaker: At kvinnelige legelister fylles opp fortere enn mannlige, er det sammensatte årsaker til, tror Stian Holmvik og Nina Myking.

Flere årsaker: At kvinnelige legelister fylles opp fortere enn mannlige, er det sammensatte årsaker til, tror Stian Holmvik og Nina Myking.

– Kanskje det kan være med på at pasientene føler seg bedre ivaretatt? spør Holmvik seg, uten å hevde at han sitter på fasit.

Myking påpeker at det å ha kortere lister, ikke nødvendigvis gir mindre arbeidsmengde og kortere arbeidsdager.

– For egen del, dreier er det å ha litt mer tid per pasient viktig for at jeg skal føle at jeg gjør en god jobb. Men jeg fortsatt å regne som relativt fersk i faget, så arbeidstempo og arbeidsmengde pr pasient reduseres nok etter hvert som erfaringen kommer.

Sykedager får konsekvenser

Bare to av legesentrene i Bodø er kommunale. Resten drives som enkeltpersonforetak i kontorfellesskap. Det vil si at man har begrenset med rettigheter ved egen eller barns sykdom, noe som kan være en medvirkende årsak til at færre kvinner enn menn velger allmennpraksis.

– Å være syk er ukollegialt, er en holdning blant leger som nok til en viss grad eksisterer fortsatt, selv om vi skriver 2016, sier Nina Myking, men tror hensyn til familie er en viktigere årsak:

– Det vi tjener, er direkte relatert til hvor mange pasienter vi behandler per dag. Driftskostnader per måned er ofte på mellom 60-80.000 per lege og må betales – uansett.

Det koster mye å være borte en hel dag, men tre sykedager, for en allmennlege, kan ha stor innvirkning på den lønna han eller hun kan ta ut den måneden.

– Når barna begynner i barnehagen og blir ofte syke, er man særlig sårbare. Terskel for eget sykefravær er svært høy, men når banra er syke har man ikke noe valg.Og det er jo fortsatt sånn at det oftere er mødrene som er hjemme med syke barn, særlig når de er små, enn fedrene, sier hun, men understreker:

– Autonomien ved å være sin egen sjef må kunne veies opp mot tapet av trygderettigheter, og i mitt regnestykke er summen av det hele til å leve med.

17 av 46 er kvinner

I Bodø kommune er det 17 kvinnelige og 29 mannlige fastleger.

– Vårt fokus er å forsøke å ha tilstrekkelig med dekning og vi håper og tror at det blir ledig kapasitet hos leger av begge kjønn når Helfo åpner den nye lista, sier Stian Wiik Rasmussen, helsesjef i Bodø kommune.

Han forteller videre at de ikke har satt inn særlige tiltak for å for å sørge at det finnes åpning hos kvinnelige leger, men:

– Vi holder et øye med kjønnsbalansen. Det er viktig å ha begge representert.

Rasmussen er kjent med at mangel på trygdeordninger kan være en medvirkende årsak til at kvinner velger bort allmennlegepraksis til fordel for faste jobber.

– Nå vil det rett over nyttår åpne seg en fast stilling på Rønvik legesenter. Men vi vil rekruttere den best kvalifiserte personen, uavhengig av kjønn.

Dårlig kapasitet

Problemet med dårlig kapasitet i fastlegeordningen har blitt verre med årene.

  • Da fastlegeordningen ble startet i 2001, så var det 60 prosent av legene som hadde åpne lister.
  • I dag er det kun ca. 40 prosent.
  • Blant mannlige fastleger har 44 prosent åpen liste.
  • Blant kvinnelige bare 29 prosent.
  • Ifølge Helsedirektoratets fastlegestatistikk for 2015, er det hele 109 norske kommuner som har færre enn to fastleger med åpne lister.

Analyse av antall ledige fastleger. Kilde: Legelisten.no

  Hele landet Oslo Trondheim Tromsø Bodø Harstad Narvik Mo i Rana
Antall fastleger 4689 524 166 63 45 32 18 25
Ledige 1788 188 44 20 1 2 7 0
Andel med ledig kapasitet 38% 36% 27% 32% 2% 6% 39% 0%
                 
Antall mannlige fastleger 2744 290 95 36 28 12 13 9
Antall mannlige fastleger med ledig plass 1215 128 34 17 1 2 6 0
Andel mannlige fastleger med ledig plass 44% 44% 36% 47% 4% 17% 46% 0%
                 
Antall kvinnelige fastleger 1945 234 71 27 17 20 5 16
Antall kvinnelige fastleger med ledig plass 573 60 10 3 0 0 1 0
Andel kvinnelige fastleger med ledig plass 29% 26% 14% 11% 0% 0% 20% 0%

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken