Statens helsetilsyn offentliggjorde onsdag sin rapport i den mye omtalte kirurgisaken ved Nordlandssykehuset. Her fikk også Helse Nord refs for manglende oppfølging.

- For det første er jeg veldig glad for at denne tilsynsrapporten nå foreligger og at Statens helsetilsyn har gjort en grundig jobb, sier Vorland

Kritikkverdig

Statens helsetilsyn har i sin rapport skrevet at de finner det kritikkverdig at Helse Nord RHF ikke har fanget opp at funksjonsfordelingen ikke ble fulgt av helseforetaket. Det var ikke tilstrekkelig at denne kun ble nevnt i styringsdokumentet for 2004, og ikke ble gjentatt senere. Statens helsetilsyn mener at Helse Nord RHF har brutt internkontrollplikten i denne saken.

- Enig

- Vi er enig i at vi ikke har fulgt opp dette i tilstrekkelig grad, og det får vi bare ta til etterretning. Men dette betyr ikke at vi ikke har gjort undersøkelser i denne perioden, sier Vorland og fortsetter:

- Vi sjekket dette i både 2005 og 2008, og i begge disse årene så det ut som at man fulgte denne funksjonsfordelingen. Men når vi foretar en funksjonsfordeling som dette, så må vi bedre sikre oss at oppdraget er forstått. Dette vil vi for fremtiden gå nøye igjennom, sier Vorland og vektlegger at Helse Nord har et nytt ledelse- og informasjonssystem på nett under utvikling.

Lars Vorland ønsker ikke å kommentere andre elementer i saken, enn det som er direkte rettet mot Helse Nord RHF.