- Sentrum av Bodø har et kaldt, goldt og lite humant gatebilde. Jeg har vært i 22 norske byer for å studere hvordan disse har forholdt seg til store byggeprosjekter kontra det å bevare byens identitet. Og etter min oppfatning er Bodø verst i klassen, uten sammenligning.

Denne kraftsalven kommer fra Erling Okkenhaug, leder av nettverk for humanøkologi Allgrønn. Dette nettverket har i over 25 år arbeidet for å skape bevissthet om stedsutvikling og livskvalitet i norske byer og tettsteder.

Kulturkvartalet

Når Okkenhaug blir bedt om å gi eksempler på hva som gjør Bodø til Norges verstingby, bruker han blant annet utbyggingen av kulturkvartalet.

- Dette kvartalet har satt rumpa mot byen, og er et godt eksempel på at bygget er vurdert som et eget objekt, helt uten å ta hensyn til bybildet. Et annet eksempel er det nye hotellet som er under bygging på kaikanten. Det er bare helt forferdelig, og vil etter min mening bare skremme turistene fra å oppholde seg i Bodø over lenger tid, tordner Okkenhaug.

Les også hans innlegg i AN torsdag: Hvem skal bestemme her?

Råd

Hans fremste ankepunkt mot det som har skjedd i Bodø er at folk flest føler at de ikke har mulighet til å påvirke byutviklingen.

- Byutviklingen handler om å se sammenhenger i bybildet, ikke vurdere hvert enkelt prosjekt som enestående. Det er nettopp dette politikerne ikke evner å gjøre. I stedet gir de etter for press fra utbyggerne, og vedtar prosjekter uten å se de i sammenheng med resten av byen, mener Okkenhaug bestemt.

- Mitt råd til både politikere og byens befolkning er todelt: For det første må nybygg være tilnærmet likt det som allerede finnes i dag. For det andre - der byen allerede er ødelagt må det bygges mindre volum for å bryte opp de store volumene, sier Okkenhaug.

Direktør Henry Hansen ved Rica Havet Hotel er slett ikke enig med Okkenhaug.

– Alle må få lov til å ha sin mening om det nye bygget og Stormen. Men jeg er sterk i trua på at hotellet blir en flott tilvekst til byen på alle mulige måter, sier Hansen.