Arrangementet fant sted i strålende sommervær i hagen til det nyrestaurerte barndomshjemmet til Knut Hamsun. Unge lokale musikere og sangere, samt Hamarøy Teaterlag, sto for de kunstneriske innslagene i nærvær av et publikum på rundt 200.

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein foretok den offisielle åpningen. Inspirert av temaet for årets Hamsundager, «Makt og moral», mente hun at også Hamarøy er blitt et maktsentrum; for Hamsun, for litteraturen og for samfunnsdebatten. Hun betegnet Hamsundagene som viktige, både nasjonalt og internasjonalt.

Krevende

Ordfører Rolf Steffensen dvelte i sin tale mye med fergesambandet Skutvik-Svolvær. Det har etter åpningen av Lofotens fastlandsforbindelse blitt redusert til én tur om dagen.

Steffensen mener det som har skjedd og særlig måten det har skjedd på, reiser en rekke viktige og prinsipielle spørsmål om utøvelse av makt, om samfunnsmakt og politisk makt, og ikke minst om medbestemmelse.

- Det er ingen tvil om at situasjonen er svært utfordrende for Hamarøy. Svaret vårt til de som utfordrer er at vi, selv om vi er få, krever vår selvsagte rett til å utvikle et moderne samfunn også her hvor vi bor. Ingen må tro, heller ikke vi selv, at Hamarøysamfunnet er et knekket samfunn. Vi har ikke tenkt å stå igjen som tafatte offer for andres uforstand. I vinter, vår og sommer har vi oppdaget en styrke i oss som fellesskap som vi knapt visste vi hadde. Vi har oppdaget og tatt i bruk en selvbevissthet og en målbevissthet som jeg tror dette samfunnet har til felles med selveste Knut Hamsun, sa han.

Fergekrav

Fylkesråd for kultur, Geir-Ketil Hansen ble nærmest skamrost av ordføreren for sitt engasjement for å få realisert Hamsunsenteret.

- Da mange hadde mistet troen var det noen som likevel ikke ga opp. En av dem var Fylkesråd for kultur, Geir-Ketil Hansen. Alle vi som over lang tid har fulgt prosessen på nært hold vet hvilken rolle nettopp Geir-Ketil Hansen har spilt. I den siste avgjørende fasen, da de endelige beslutningene ble tatt, var det hans mot og lederskap som ble tungen på vektskålen, sa ordføreren.

Hansen selv betegnet Hamsundagene som en av kulturdagene i Nordland som utmerker seg.

- Den er en festival som fremmer interessen for litteratur, styrker lokalsamfunnet, fremmer kulturbasert næringsutvikling og bidrar til å styrke driftsgrunnlaget til det kommende Hamsunsenteret., sa Hansen.

Applaus

Fylkesråden høstet spontan applaus da han tok opp problematikken rundt den nedleggingstruede ferga Skutvik-Svolvær.

- Mitt klare budskap på vegne av Nordland fylkeskommune til regjeringen er at når Hamsunsenteret åpner neste år, skal vi invitere folk fra hele verden til Hamarøy og Nordland. Skal vi få det til, må kommunikasjonene være på plass. Til neste år må Skutvikferga ha fått tilbake sitt faste rutemønster. Noe annet er ikke akseptabelt, fastslo Geir-Ketil Hansen.