Som ordfører er Fygle Bodø kommunes «rettslige objekt», men ordføreren har ikke hatt noen befatning med ankesaken.
- Og jeg kjenner den heller ikke ut over det jeg leser. Jeg forstår at de to foreldrene er i en fryktelig vanskelig situasjon og har det ondt, sier ordføreren.
- Behandlingen av barnevernsaker er ikke politikernes bord. Beslutningsmyndigheten er delegert til fagfolk.
- Men ikke følelsene?
- Nei.
- Har Bodø et barnevern som er hjerterått, ordfører?
- Jeg håper vi har et barnevern som på best mulig måte sørger for at unger har det så godt som mulig. Det er viktig at barnevernet kommer inn så tidlig som mulig for å unngå at barn får problemer, eller for å hjelpe foreldrene til en god oppdragelse.
- Jeg tror barnevernet har en av de vanskeligste oppgavene i samfunnet, sier Fygle.
- Jeg har verken kunnskaper om eller grunnlag for å si at vi har et hjerterått barnevern. Jeg håper inderlig ikke at det er tilfelle.
- Er det bekvemt at barnevern ikke er politikernes bord?
- Vi skal ha et våkent øye for hvordan forvaltningen vår fungerer. Det gjelder også i forhold til barnevernet, sier Odd-Tore Fygle.