Fiskesykdom oppdaget ved oppdrettsanlegg i Salten

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Fiskesykdommen ILA er påvist i et oppdrettsanlegg i Gildeskål.

Påvisningen av infeksiøs lakseanemi (ILA) ble gjort etter en inspeksjon ved anlegget Hestholmen N 4. oktober. Prøvesvarene fra Veterinærinstituttet ble klare tirsdag og bekreftet mistanken, opplyser Mattilsynet.

Anlegget må nå gjennomføre flere tiltak for å få bukt med sykdommen. Fisk kan ikke tas ut av eller inn i anlegget, og alle som ferdes og driver aktivitet i området, må vise nødvendig aktsomhet for å minimalisere risikoen for spredning av sykdommen.

ILA forårsakes av et virus som trolig er av samme familie som influensavirus. Det kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Det skal nå opprettes et kontrollområde med en såkalt bekjempelsessone og en overvåkingssone i området rundt anlegget.

Artikkeltags