Møtet i Bodø er en av fire samlinger i landet, i forkant av at regjeringen inviterer til en nasjonal dialogkonferanse i Oslo i oktober.

Dialogkonferansen skal bli en årlig hendelse, og med formål om å styrke dialogen med innvandrerbefolkningen, heter det i en pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Veldig nyttig.

I Bodø møttes representanter fra flere organisasjoner, deriblant kvinnenettverket Noor, Norsk-russisk forening og Somali norwegian.

Her fikk de diskutert mange temaer og problemstillinger, før de mot slutten av møtet kom med konkrete innspill som BLD tar med seg videre til dialogkonferansen. – Det er veldig bra å få denne muligheten til å komme med innspill til regjeringen, og så gjenstår det jo å se om det virkelig blir gjort noe med alle innspillene, sier Salamatu Winnigah, som er leder av kvinnenettverket Noor. – Det er også veldig nyttig for oss bare det å kunne møtes og snakke sammen, sier Julia Olsen i Norsk-russisk forening. – Mange av oss har aldri møttes før, sier Jirde Ali Abdi.

Dialog.

Seniorrådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Birame Diouf, er glad for å være i Bodø og møte de lokale innvandrerorganisasjonene.

– Det er veldig riktig å møte folk der de er, og ikke bare bruke sosiale medier. Det er viktig både for å få gode innspill, og at man får informasjonen direkte fra dem det gjelder, sier Diouf som er prosjektleder for den nasjonale dialogkonferansen. – Jeg synes det er prisverdig av regjeringen at de inviterer til dette og ønsker disse innspillene. Det er spennende at regjeringen inviterer til dialog, og det sier at man ønsker å la seg påvirke og at man er villig til å endre meninger, sier Diouf.

Tatt på alvor.

Før lørdagens møte i Bodø, har det vært lignende møter i Bergen og Sarpsborg, før et fjerde og siste møte i Oslo onsdag. Diouf sier tilbakemeldingene fra deltakerne har vært bra.

– Det er veldig gode tilbakemeldinger, og det virker som at de setter pris på dette tilbudet, og at de føler at de blir tatt på alvor, sier Diouf.

Flere temaer.

Han forteller at ett av temaene som har gått igjen i disse møtene er arbeid og arbeidsledighet, og den diskrimineringen mange innvandrere møter i arbeidslivet.

– Det er en stor utfordring for mange innvandrere å få seg arbeid, spesielt innvandrere fra Afrika og Asia, sier Diouf. – Et annet tema har vært Barnevernet, og at mange føler at instansen ikke er godt nok rustet til å håndtere mangfoldet i befolkningen, sier Diouf. Nå ser han fram til konferansen i Oslo i slutten av oktober. – Jeg tror det blir en fin konferanse, og en viktig møteplass for 250 deltakere fra forskjellige innvandrerorganisasjoner over hele landet, sier Birame Diouf.