Fylkesmannen gransker sykehuset

Nordlandssykehuset er klaget inn for brudd på spesialisthelsetjenesteloven og forsinket kreftdiagnostisering, en som går på hvordan Nordgård som pasient ble møtt av en overlege på Nordlandssykehuset og hvordan kreftdiagnosen ble formidlet til henne.

Nordlandssykehuset er klaget inn for brudd på spesialisthelsetjenesteloven og forsinket kreftdiagnostisering, en som går på hvordan Nordgård som pasient ble møtt av en overlege på Nordlandssykehuset og hvordan kreftdiagnosen ble formidlet til henne. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

På forespørsel fra politiet, anbefalte Fylkesmannen i Nordland å starte etterforskning av Nordlandssykehuset.

I oktober 2013 sendte Christine Klippenvåg Nordgård inn en formell klage på Nordlandssykehuset til Fylkesmannen i Nordland, etter anmodning fra blant annet en avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken.

Tre tilsynssaker

På bakgrunn av klagen, har Fylkesmannen i Nordland opprettet to tilsynssaker mot Nordlandssykehuset og en mot UNN i Tromsø, som har stått for behandlingen.

LES OGSÅ: Sykehuset oppdaget ikke kreften til Christine (36) før på femte forsøk

Nordlandssykehuset er klaget inn for brudd på spesialisthelsetjenesteloven og forsinket kreftdiagnostisering, en som går på hvordan Nordgård som pasient ble møtt av en overlege på Nordlandssykehuset og hvordan kreftdiagnosen ble formidlet til henne.

Christine K. Nordgård har opphevet taushetsplikten overfor Fylkesmannen i Nordland, som er klageinstans når det gjelder saker om sykehuset.

AN sitter også på klagedokumentet.

– Sier litt om alvorlighetsgraden

– Vi jobber med til sammen tre tilsynssaker mot Nordlandssykehuset i sakens anledning, bekrefter fylkeslege Jan-Petter Lea til Avisa Nordland og Tv2, men kan ikke gå i detaljer eller kommentere ytterligere så lenge det ikke er fattet vedtak i sakene.

– Men det faktum at Fylkesmannen i Nordland har rådet politiet til å igangsette etterforskning, bør jo si litt om alvorlighetsgraden, legger han til.

I desember 2013 besluttet Nordgård på eget initiativ å anmelde Nordlandssykehuset i Bodø for grov uaktsomhet i tjenesten. Det samme gjorde en kvinne bosatt på Helgeland som har vært utsatt for nøyaktig det samme.

De to kvinnene har fått kontakt med hverandre gjennom Norsk Pasientskadeerstatning.

Kan få bot

– Ja, jeg kan bekrefte at Salten politidistrikt har innledet etterforskning mot Nordlandssykehuset basert på to anmeldelser, forteller politiadvokat Øyvind Rengård.

Et etterforskningsteam har jobbet siden slutten av januar med å innhente opplysninger, pasientjournaler og avhøre vitner.

– Etterforskningen som pågår er rettet mot sykehuset, ikke enkeltpersoner, understreker Rengård og antar at utredningen vil avsluttes om en måneds tid.

Fylkesmannen i Nordland og Salten politidistrikts etterforskninger foregår parallelt, men Fylkesmannen avventer politiets konklusjoner før de fatter eget vedtak.

Skulle etterforskningen resulterer i en påtalebegjæring for brudd på Helsepersonelloven, kan Nordlandssykehuset bli idømt en såkalt foretaksstraff og bøtelagt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken