Frykter dyr mat før fall i boligpriser

 Camilla Helgesen, Carina Wansell og Kaja Opsahl velger økologisk mat til både seg selv og sine barn av helsemessige årsaker og synes ikke at matvareprisene i Norge er særlig avskrekkende. Men 15 prosent av oss oppgir at vi ser på økte matvarepriser som en trussel mot privatøkonomien, ifølge Sparebanken sin forventningsundersøkelse.

Camilla Helgesen, Carina Wansell og Kaja Opsahl velger økologisk mat til både seg selv og sine barn av helsemessige årsaker og synes ikke at matvareprisene i Norge er særlig avskrekkende. Men 15 prosent av oss oppgir at vi ser på økte matvarepriser som en trussel mot privatøkonomien, ifølge Sparebanken sin forventningsundersøkelse. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Den økonomiske optimismen råder i nord, men bankbransjen er forundret over at vi frykter dyrere mat mer enn fall i boligprisene. Det er Sparebankens årlige forventningsundersøkelse som er kilden til de oppsiktsvekkende funnene.

"Ingen" frykter boligprisfall

- På spørsmål om hva folk oppfatter som de største truslene mot egen privatøkonomi, svarer bare sju prosent av de spurte at de frykter fall i boligprisene. Over dobbelt så mange (15 prosent) nevner økte matvarepriser, forteller Terje Edelsteen Moen, banksjef i Sparebanken Nord-Norge (SNN) i Bodø.

Banksjefen er forundret over funnet, spesielt med tanke på alle medieoppslagene i løpet av høsten 2013 som spådde en «boligboble» i 2014.

– Finanskrisen ligger ikke veldig mange år bak oss og vi må tørre å snakke om alle eventualiteter, og ikke bare lukke øynene, advarer han.

Nordlendinger mot strømmen

Forventningsundersøkelsen avdekker videre at folk i nord er betydelig mer optimistiske til boligprisutviklingen enn landet forøvrig. Hele 36 prosent tror på en stigning i boligprisene også i 2014. På landsbasis er trenden motsatt:

– I forrige undersøkelse oppga 69 prosent på landsbasis at de trodde på økte boligpriser. Den andelen han minsket til 24 prosent i år, sier Moen og legger til:

– I tillegg tror nær to av ti i Nord-Norge på en prisstigning der de bor på mellom fem og ti prosent. Det er ganske mye.

– Hvorfor er det sånn?

– Forventninger til boligprisene henger nøye sammen med sysselsettingen i det aktuelle området. I tillegg har det tradisjonelt sett vært lavere svingninger i markeder i Bodø i forhold til for eksempel Oslo og Stavanger, forklarer han og nevner i samtidig lite nybygging som en mulig forklaring.

Unge optimister

Et annet av forventningsundersøkelsens hovedfunn forteller at 13 prosent i Nord-Norge vurderer sin privatøkonomi som «mye bedre» i dag i forhold til for ett år siden. Det er over dobbelt så mange som landsgjennomsnittet. Og optimismen ser ut til å fortsette inn i 2014:

– Vi ser et klart stemningsskifte i nord. Når vi ber folk om å se inn i krystallkula, ett år fram i tid, svarer 33 prosent at de forventer å ha litt bedre eller mye bedre økonomi enn i dag, forteller Kristian Haubakk, som er banksjef på SNNs avdeling på City Nord.

Han er glad for at optimismen ser ut til å råde i nord og at privatøkonomien i landsdelen viser en positiv utvikling, men vil likevel oppfordre folk til å være litt føre var.

– Spesielt med tanke på at så mange som en av fire i kategorien «unge voksne» opplever å ha en utrygg jobb, sier han.

De tre bud

På spørsmål om hva vi frykter aller mest i privatøkonomien, rager uforutsette utgifter, sykdom og uførhet, samt renteøkning på toppen.

– Den gode nyheten er jo at de tre tingene vi frykter mest er de som er enklest å sikre seg mot, sier Haubakk og konkretiserer:

– Snakk med banken din om rentesikring, velg en av de mange gunstige forsikringene som finnes på markedet og sist, men ikke minst, begynn å sett av litt hver måned til en buffer-konto.

– Mange unge synes dette med privatøkonomi er vanskelig å forstå. Hva skal de gjøre for å unngå å havne i uføre?

– Veldig enkelt;snakk med banken din. Første bud er å få en oversikt over økonomien og det kan vi hjelpe med, avslutter de.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken