Norges Miljøvernforbund Nordland frykter at en kreftbombe skal ramme befolkningen som bor og ferdes nærmest det planlagte dolomittbruddet i Kvitberget ved Ljøsenhammeren.

Leder Børge Torbergsen har klaget inn SMA Nordland AS til miljøklagenemnda for å få innsyn i dokumenter som kan bekrefte eller avkrefte at det finnes asbest i dolomitten bedriften ønsker å ta ut fra Kvitberget.

- Jeg synes det er betenkelig at jeg ikke får se rapporten, sier fylkesleder i Norges Miljøvernforbund Nordland, Børge Torbergsen.

Kun muntlig beskjed

Han har etterspurt asbestanalyser av mineralene SMA Nordland AS ønsker å ta ut fra Kvitberget. Bakgrunnen for etterspørselen er det er funnet store mengder asbestholdig tremolitt i Alpøy dolomittfelt i Steigen, står det i kravet Torbergsen har sendt til SMA Nordland.

"I det nærliggende Alpøy dolomittfelt synes tremolitten overalt å være av den langfibrige typen, som er den mest kreftfremkallende typen asbest. Det er nærliggende å tro at Alpøy dolomittfelt tilhører samme forekomst / dolomittåre som forekomsten ved Kvitberget ved Ljøsenhammeren", skriver Norges Miljøvernforbund Nordland i et brev til SMA Nordland AS.

- Jeg har bare fått muntlig beskjed om at det ikke finnes asbest der, men har ikke fått se dokumentasjon på det. Derfor har jeg klaget dem inn til miljøklagenemnda, sier han.

"Fatale helsemessige konsekvenser"

I brevet til SMA Nordland AS konkluderer Torbergsen:

"Politikerne bør unngå å gi tillatelse til etablering av et dolomittbrudd som i verste fall kan føre til fatale helsemessige konsekvenser for befolkningen i området. Folk bør også i fremtiden ha muligheten til å kunne oppdra sine barn i Misvær, uten å ha dårlig samvittighet for at barna muligens blir eksponert for kreftfremkallende asbestfibre fra dolomittbruddet ved Ljøsenhammeren."

Avviser asbest i dolomitten

Styreleder Arne B. Vaag i SMA Nordland AS avviser Norges Miljøvernforbund Nordland sine spekulasjoner.

- Det er ingenting som tyder på at det er asbest der, sier Arne B. Vaag.

Han forteller at det er tatt prøver, men at han ikke ser noen grunn til å utlevere analysene.

- Analysene som gjøres er slikt som holdes innad i bedriften. Det har litt med kvaliteten på det som tas ut å gjøre også, så det er ikke offentlig tilgjengelig, forklarer Vaag og legger til:

- Det er ingen grunn til å tvile på det vi sier, og vi skjønner ikke grunnen til det kjøret Torbergsen har satt igang. Det er ingenting som tilsier at det er noe problem med dolomitten i det området.