- Enkelte tror de kan bruke frimureriet til å slippe lettere unna, og noen reagerer dersom man går til sak mot «brødre», sier Aga til Dagsavisen.

Fikk klar beskjed.

Selv er han frimurer av niende grad, det tredje høyeste nivået i Norge.

Han har opplevd at andre frimurere har forventet å få særbehandling av ham i retten på grunn av deres «felles brorskap».

- I en sivilrettslig gjeldssak jeg førte mot en annen frimurer, mente motparten at det ikke var nødvendig av meg å gå så hardt ut mot ham. «Vi var da i losjen begge to», sa han. Mannen fikk klar beskjed om at jeg ikke ville la dette påvirke mitt arbeid, sier Aga som forteller at det ikke er vanlig å bruke frimurerstatusen til å oppnå fordeler i retten.

- Jeg vil ikke betegne det som vanlig, selv om jeg flere ganger har opplevd at enkelte har prøvd seg på det.

- Er det vanlig å bruke frimurerstatusen til å komme seg fram i andre sammenhenger i samfunnet?

- Det kan være en fordel å være frimurer om man flytter til et nytt sted, og må bytte nettverk. Da kan lokale frimurere være døråpnere i den nye tilværelsen.

Lojalitetskonflikt.

Professor og sosialantropolog Eduardo Archetti ved Universitetet i Oslo mener det kan være duket for lojalitetskonflikt når advokater er frimurere, og blir motparter i rettssalen.

- Frimurerordenen er en organisasjon som lager sterke bånd mellom medlemmene. Disse båndene kan selvsagt misbrukes til tjenester som ligger nært opp mot korrupsjon. Medlemmene kjenner hverandre godt, og hjelper og støtter hverandre, sier Archetti. I norsk rettsvesen kan søskenbarn bli erklært inhabile dersom de er involvert i samme sak. Frimurere kaller hverandre brødre.

I Norge finnes det i overkant av 17.000 frimurere. Av 4.645 mannlige medlemmer i Den Norske Advokatforening, er 258 frimurere. Det er mer enn 5 prosent.

- Særlig skremmende er det dersom frimureri og kollegialitet åpent er blitt brukt. Da snakker vi om en krenkelse av de mest grunnleggende prinsipper om objektivitet i rettslivet, sier jusprofessor Carl August Fleischer til Dagsavisen.

Slipper ikke brorskapet.

Advokat Nils Aga er sjelden i losjen mer enn en gang i året, men vil ikke gi slipp på frimurertilhørigheten på grunn av jobben sin.

- Ser du at det kan oppfattes som uheldig for brukere av rettsvesenet at så mange advokater er frimurere?

- Det må være opp til hver enkelt om de vil stole på advokater eller ikke. Sånn er det bare. De fleste vet ikke hva frimureri handler om, og det er heller ikke slik at vi frimurere vet alt om frimureriet. Informasjonen vi får avhenger av graden vi har. Losjens regler må holdes hemmelig, ellers hadde ikke ordenen hatt noe poeng overhodet, mener Aga.