Ifølge Riksantikvaren har de nå 40 fredede bruen nasjonal verdi som tekniske kulturminner - og skal bevares for ettertida for å avspeile veghistorien.

Trafikken skal gå som før, men det er ikke lenger fritt fram å endre på disse bruene.

- Vi skal ikke bare avspeile det flotte og spektakulære, men vise spenn i utforming, materialer og konstruksjon. Noen brumiljøer er valgt fordi de viser endringer som er gjort over tid, sier Tore Edvard Bergaust – som leder dette prosjektet i Statens vegvesen.

Bruene er fredet i henhold til Kulturminneloven, og heretter er det Riksantikvaren som har ansvar for å styre utviklingen av disse bruene.

- Verdien ved brua skal tas vare på slik som det er på fredningstidspunktet. Men å frede ei bru betyr ikke at den ”fryses”. Ei bru kan for eksempel bli fredet på grunn av hvordan den ligger i landskapet. Da kan en fortsatt utvide vegen eller sette opp nytt rekkverk, men linjeføringa kan ikke endres. På ei anna bru kan det være at hovedkonstruksjonen må bevares, mens det ellers kan gjøres endringer, forklarer Bergaust.