Rundt 9000 soldater fra 14 nasjoner er samlet i Nord-Norge for en av de største vinterøvelsene i Europa.

De skal øve på å sette inn og bruke militære reaksjonsstyrker i et kriseområde, der de må håndtere alt fra høyintensiv krigføring til terrortrusler og massedemonstrasjoner. Soldatene må finne en balanse mellom bruk av diplomatiske og militære maktmidler. Det er ifølge Forsvaret også viktig at styrkene får øvd i et internasjonalt miljø, der styrkene må mestre felles språk og prosedyrer.

Alle norske kampfly

Den luftoperative delen av øvelsen vil ha base i Bodø. Her vil de norske F-16 skvadronene både fra Bodø og Ørlandet være samlet sammen med to norske Hercules og DA-20 Jet Falcon fly. De svenske styrkene vil også ha fly basert i Bodø. Syv JAS-Gripen vil også ha sin base der.

I og rundt Bodø vil det være jagerflyaktivitet døgnet rundt i perioden 22. februar til og med 3.mars. For å begrense belastningen for Bodø-befolkningen vil det være fastsatte tider for flygningen. Dessuten vil det være begrensninger i aktiviteten i helgen.

Reell trening

- En øvelse som Cold Response gir deltakerne fra alle grener den ypperste mulighet til en reell trening under utfordrende vinterforhold, forteller brigader Per- Egil Rygg, sjef for 132 luftving i Bodø.

– Samtidig er denne typen øvelse viktig for Norge i den forstand at de nasjoner vi kan forvente å samarbeide med i en operasjon hjemme eller ute, har kjennskap til norske forhold og at vi oppnår en grad av samtrening. I et nordisk perspektiv er CR 10 med på å ytterligere forsterke det gode samarbeidet som er vel etablert de senere år, sier han.

Nordisk samarbeid

Basert på eksisterende avtaler om forsvarssamarbeid mellom de nordiske land har 132 Luftving (LV) inngått et samarbeid med det svenske og finske luftforsvaret. Samarbeidet gjør ifølge Rygg at norske fly ukentlig deltar på øvelser, delvis over svensk og norsk luftrom.

- Gjennom dette samarbeidet oppnås meget effektiv trening og øving innenfor begrensede ressursrammer samtidig som det styrker de nordiske lands evne til å møte felles utfordringer både i vår region og internasjonalt, sier Rygg, og varsler økt samarbeid.

- Det ligger helt klart et stort potensiale i å videreutvikle samarbeidet på mange områder, mener Rygg.