Årets beste befal kommer fra Nordland

Beste befal: Even Husby fra Grane fikk fredag prisen for årets beste befal, brigader Leif Schanches æresbevisning, i form av en sabel. Foto: Forsvaret

Beste befal: Even Husby fra Grane fikk fredag prisen for årets beste befal, brigader Leif Schanches æresbevisning, i form av en sabel. Foto: Forsvaret

Artikkelen er over 2 år gammel

Even Husby er årets beste befal i Hans Majestet Kongens Garde.

DEL

Fredag fikk han beviset på at han er årets beste befal på troppsnivå, i form av en forseggjort sabel.

Det skriver Helgelendingen

Sabelen ble delt ut av H.M. Kongen, og etter seremonien ble Husby og familien invitert til en lukket mottakelse sammen med kongen og kronprinsen.

Sabelen deles ut til det troppsbefalet som har utmerket seg mest i tjenesten. Om Husby heter det at han i rollen som troppssjef har «utvist stor faglig dyktighet for sitt fagfelt, i alt fra utdanningen av enkeltmenn og lag til å gjennomføre troppsmanøvre i både urbane og rurale miljøer».

– Han har god forståelse for sjefens overordnede plan, og tilpasser egen manøver deretter. Han ser sammenhengen mellom utdanningsprogrammet og den praktiske utførelsen på en særdeles god måte, og spesielt hvordan dette henger sammen med HMKGs oppdrag i fred, krise og krig, sa kong Harald under den storstilte bataljonsoppstillingen. Æresbevisningen deles ut under kongens årlige inspeksjon av Garden, og løytnant Husby ble trukket fram foran nesten tusen gardister og kolleger.

Avdelingen Hans Majestet Kongens Garde ble opprettet som kongens livgarde i 1856.

Garden har rundt 1.200 soldater og rundt 150 offiserer, og er den største bataljonen i Hæren.

Garden består av seks kompanier, hvorav tre av dem er operative geværkompani. De øvrig kompaniene omfatter musikk- og drill, stab- og støttekompani og rekruttskole. Garden er på skarp beredskap for kongehuset og hele hovedstaden. Væpnede gardister vokter de kongelige residensene hver eneste dag, året rundt.

Oberstløytnant Gir Pettersen er sjef for Hans Majestet Kongens Garde. Garden er på skarp beredskap for kongehuset og hele hovedstaden. Væpnede gardister vokter de kongelige residensene hver eneste dag, året rundt.

Even Husby var ikke tilgjengelig for kommentar fredag.

Artikkeltags