Politimester Geir Ove Heir har i dag lagt ned forbud med bruk av åpen ild i all utmark i politidistriktet.

Det gjør Heir med medhold i Politiloven, og forbundet gjelder inntil politiet opphever det.

Heir ber også publikum være oppmerksom på at det er svært tørt og stor fare for skogbrann, og at omgang med ild medfører stor risiko.

Forbudet er innført i samråd med brannsjefen i Salten Brann IKS.

Les også: - Det skal bare en liten gnist til ute i marka så kan vi ha en katastrofe på gang