Torsdag skal skjebnen til traumeenheten ved Nordlandssykehuset i Bodø avgjøres. Brukerne frykter nedleggelse.

– Traumeenheten er det eneste reelle tilbudet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser i nord.

Det sier Leif Strømdal til Avisa Nordland, etter at han har holdt en appell for rundt 200 demonstranter i Glasshuset i Bodø onsdag ettermiddag. Strømdal er leder for Mental Helse Nordland.

Mental Helse Nordland: – Nedleggelse vil skape et vakuum

Enhet for traumelidelser ved Nordlandssykehuset, er et spesialisert tilbud for personer som har opplevd vold, overgrep, omsorgssvikt og tortur.

Spesialenheten har eksistert siden 2006, og er ett av tre sentere i Norge.

Helse-Nord ønsker å flytte ressurser fra sykehusnivå til Distriktspsykiatriske sentre (DPS), spredt rundt i fylket.

– En eventuell nedleggelse vil skape et vakuum. Vi behandler ikke et brukket bein med plaster, og det er også store forskjeller på pasientene i psykiatrien. Noen har det verre enn andre. Derfor må vi sørge for at disse pasientene har et godt tilbud, konkluderer Strømdal.

– Helse Nord må snu

Saken ble sist behandlet i Nordlandssykehuset sitt styremøte 7. november i fjor. Da ble det vedtatt å legge ned enheten. Samtidig ble det vedtatt at Helse Nord skulle sikre at alle pasienter i regionen får et godt tilbud etter nedleggelsen.

Det er tidligere bruker av enheten, og leder for aksjonsgruppa «Styrk psykiatrien, ikke legg ned.», Monika Sørensen sterkt kritisk til.

– DPS har ikke ressurser til å ta imot oss med alvorlige psykiske lidelser, konkluderer hun.

Sørensen er klar i sin tale når hun nå oppfordrer styret i Helse Nord til å revurdere en nedleggelse.

– Helse Nord må snu, før det er for sent. Å legge ned en avdeling som virker, og som brukerne ønsker å beholde, er helt meningsløst, sier hun.

Uheldig å legge ned etter en voldtektsbølge

Malene Qvam Terry er en av demonstrantene som møtte opp i Glasshuset. Hun mener at en nedleggelse av traumeenheten i Bodø kommer på et uheldig tidspunkt.

– I Bodø slet vi med en voldtektsbølge for ikke lang tid siden. Tilbudet ved traumeenheten er unikt, og de har ikke samme kunnskap ved DPS som de har der, forklarer hun og legger til:

– Mange går inn og ut av DPS, uten noen gang å bli bedre.

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, mener at tilbudet ved DPS er godt nok.

– Det enkelte helseforetak kan vurdere om et eller flere DPS skal ha et særskilt ansvar for spesielle traumerelaterte lidelser i sitt helseforetak. Dette vil sikre likeverdige tjenester til befolkningen i regionen, konkluderte han overfor an.no 14. mars i år.

Lars Vorland var ikke tilgjenlig for kommentar for an.no onsdag kveld.