Nordlandssykehuset HF er nå klokkeklare på at avdelingsdirektørene på lokalsykehusene skal fjernes.

For å spare meste mulig er det iverksatt et omfattende organisasjonsarbeid i Nordlandssykehuset HF. Mye tyder på at helseforetaket vil blir styrt etter en klinikkmodell der samtlige klinikker styres fra Bodø.

Lofotrådet syns dette er så urovekkende at de i går holdt et møte med både toppsjefen i Helse Nord, Lars Vorland og ledelsen i Nordlandssykehuset.

Lokalpolitikerne i Lofoten ga klart uttrykk for at det er uakseptabelt å miste den lokale direktøren og at de ikke ønsker at lokalsykehuset styres sentralt fra Bodø.

Forslaget til ny organisering skal ut på en omfattende høringsrunde. Men direktør Eivind Solheim svarte et klart ja på at samtlige klinikker skal ledes fra Bodø.

Solheim var også klar på at det foregår mye mer i Lofoten nå enn før foretaksmodellen ble valg.

– Vi har investert 120 millioner kroner i sykehuset i Lofoten, det hadde man ikke klart uten foretaket. Det er altså ingenting i foretakets historie som peker mot en voldsom sentralisering, sa Solheim

Toppsjefen i Helse Nord, Lars Vorland, mener at selv om Lofoten og Vesterålen vil miste den tradisjonelle direktøren betyr ikke det at Helse Nord gambler med folks liv.

– Det er en misforståelse dersom noen tror at vi bygger ned lokalsykehusene. Det gjør vi ikke. For min del bryr jeg meg mer om at tilbudet til pasientene er godt enn hvordan dette organiseres, sa Vorland.

Ny organisasjonsmodell i Nordlandssykehuset HF sendes på høring i slutten av oktober.