Fire vil bli domprost

Har søkt. Nils Jøran Riedl, i dag studentprest i Oslo, vil bli domprost i Bodø.

Har søkt. Nils Jøran Riedl, i dag studentprest i Oslo, vil bli domprost i Bodø.

Artikkelen er over 11 år gammel

Studentprest Nils Jøran Riedl er den eneste overraskende søkeren til den ledige stillingen som domprost i Bodø.

DEL

Sogneprestene Kyrre Kolvik og Svein Malmbekk har tidligere bekreftet at de ønsker å bli domprost i Bodø etter biskop Tor B. Jørgensen. Når foreligger den endelige søkerlisten i Kultur- og kirkedepartementet, og den inneholder bare et overraskende navn - nemlig studentprest Nils Jøran Riedl.

– Bare fire søkere. Det overrasker meg, men jeg har først og fremst søkt stillingen fordi jeg har lyst til å jobbe i Bodø domprosti, og være med på å utvikle prestetjenesten i dette prostiet. Det skjer mye spennende i kirken i Bodø, blant annet knyttet til musikk, samtidig som jeg har lyst til å signalisere at jeg ønsker en lederjobb innenfor kirken, sier Nils Jøran Riedl

Han legger heller ikke skjul på at han som homofil i partnerskap også bringer et annet element inn i avgjørelsen om hvem som skal få domprostjobben.

– Jeg er vel den første partneren som søker en domproststilling, og en domprost i Bodø vil også være vikar for biskopen. Men jeg har full tillit til at dette blir håndtert på en god måte både av menighetsrådene og biskop Tor B. Jørgensen under prosessen, sier Riedl, i dag bosatt i Oslo, men oppvokst i Bodø.

Spennende jobb. Avisa Nordlands forhåndstips om at Elin Vangen - i dag rådgiver ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor - også ville søke stillingen viste seg å være korrekt.

– Jeg har søkt på en spennende jobb, men jeg vil jo tro at det er flere enn meg som har gode sjanser til å få jobben, sier Vangen.

Hun har stor respekt for de tre andre søkerne, og tror alle fire har gode muligheter til å få jobben.

– Jeg har merket meg at biskop Tor B. Jørgensen har gitt uttrykk for at han gjerne ser at en kvinne får jobben som ny domprost, men med den sterke søkerlisten som nå foreligger vil det være mange momenter som spiller inn før det faller en avgjørelse, sier Vangen.

Kvalifisert. Biskop Tor B. Jørgensen vil ikke uventet nødig uttale seg konkret om de fire søkerne.

– Det jeg så langt kan si at det er en meget interessant liste med fire gode og habile søkere, sier Jørgensen, samtidig som han på direkte spørsmål om søknaden til Nils Jøran Riedl uttaler følgende:

– Jeg betrakter Riedl som en habil og kvalifisert søker på lik linje med de øvrige søkerne.

Et annet moment i prosessen fram mot ansettelse av ny domprost er at Jørgensens kone er underordnet Svein Malmbekk, søker og sogneprest i Rønvik menighet. Jørgensen er oppmerksom på problemstillingen.

– Jeg har tatt dette spørsmålet opp med departementet, og det er avklart at jeg kan jobbe med utnevnelsen, sier Jørgensen.

Før ny domprost blir utnevnt av Kongen i statsråd skal saken gjennom en omfattende prosedyre. Nå foreligger søkerlisten fra departementet. Denne blir sendt til Sør-Hålogaland bispedømme, og fra bispedømmet går den videre til alle menighetsrådene i Bodø domprosti, der det foretas en innstilling blant søkerne. Fra menighetsrådene går innstillingen til biskopen, som i siste instans innstiller en eller flere aktuelle kandidater til departementet.

Artikkeltags