Hun fikk utbetalt 116.450 kroner for mye i dagpenger fra Nav. Hun oppga at hun hadde jobbet og fått lønn for 42 timer, mens hun i virkeligheten hadde jobbet 1477,5 timer. I Salten tingrett innrømmet kvinnen at hun burde ha satt seg bedre inn i hvordan man skulle fylle ut meldekortene, og at hun har opptrådt grovt uaktsomt. Hun hadde ingen forklaring på hvorfor hun i en periode fylte ut "0" timer, for så i en periode å ha fylt ut timer, for så å gå tilbake til "0" igjen.

Etter rettens syn foreligger det spesielle omstendigheter i denne saken. De straffbare forhold ble avdekket allerede høsten 2005, kvinnen ble avhørt sommeren 2006, mens det først i januar 2008 foreligger dom. Tiltalte kan ikke klandres for tidsbruken, og retten er kommet til at det på grunn av tidsforløpet må reageres med samfunnsstraff.

Straffen skal gjennmføres i løpet av 120 dager, og hun må betale saksomkostninger med 3000 kroner.