Kåre Nordnes er en av veteranene i Junkerdalsura. Her har han trådt sine barnesko og studert den rike floraen og plantelivet siden deler av området for første gang ble fredet for 76 år siden, i 1928.

I sin egen fjellhage har Nordnes fått svært mange av de sjeldne artene til å vokse og trives.

Stilt overfor slik ekspertise er Hareide fersk i gamet, men han oppfattet snart at Nordnes er en mann som vet hva han snakker om.

Skoletime.

Miljøvernministeren fikk en skoletime i botanikk av både Nordnes og Mats Nettelbladt i ura etter at statsråden hadde foretatt den formelle åpningen av Junkerdal nasjonalpark i folkehavet på Skogvoktergården.

Omkring 2000 ville være vitne til at Norges 22. nasjonalpark og Hareides aller første siden han ble statsråd og "sjef for alle planter og dyr".

Svært mange av fjellets voktere ville snakke med Hareide og gi ham noen ord på ferden. Viddas vokter, Per Adde. Han ville gjerne møte statsråden for å unngå at et planlagt alpinanlegg i Junkerdalen tar reinens vinterbeiteland. Og ikke snauere var skuespiller Anna Maria Blind enn at hun ville ha ministeren til å klare seg selv i minst en uke i fjellet!

– Må du makte å overlate en uberørt natur til våre barn og etterkommere, sa datteren til Ella og Per Blind fra Balvatnet reinbeitedistrikt. Familien ble tvangsmessig norske reineiere i 1949.

Håland ble årets skogvokter.

– Det var kanskje ikke så dumt sett i ettertid, men tvang er tvang, sa Anna Maria Blind som selv reiste for å studere teater på Dramaten i Stockholm.

Hun var jenta som motbeviste folks mening om at "ei lappjente ikke kan bli skuespiller."

Mens statsrådens følge inntok kaffe og tynnlefse ved Junkerdalselva ville stryk i Trækta, og fikk oppleve en regnskur, ble byggmesteren og gründeren av Saltdal Turistsenter, Ådne Håland formelt utropt til " Årets Skogvokter".

Hareide selv trivdes tydelig på Storjord og sa at han ikke kunne ha fått en bedre start på sin miljøverngjerning enn nettopp en slik anledning som dette.

Han sa at han alltid som alle andre har gode minner om barndommens turer i skog og mark.

Mye ros.

– Jeg er yngstemann i en søskenflokk på fem og måtte lokkes med sjokolade, men jeg hadde alltid ei plantebok med blomster som vi kunne lete etter der ute i skogen.

Hareide sa at Junkerdalområdet er kjent for sin rike flora og sa at Dyring som foreslo fredning i 1928 bare hadde godt å si om folket i Saltdal, som rett nok hadde enkle skikker, men var "høflige og ordentlige på alle vis."

Han sa også at nasjonalparken er et leveområde for den sjeldne fjellreven. Hensynet til friluftsliv og sikring av samisk kulturutøvelse er også viktige formål for nasjonalparken, sa statsråden under åpningen før han ga ros til alle som hadde medvirket til den raskeste nasjonalparkprosessen som er gjennomført i nyere tid. Han roste spesielt grunneiere, brukere, næringsaktører, organisasjoner og offentlige etater som har vært aktivt med i arbeidet, og bidratt med verdifulle innspill.