Sivilombudsmannen gir kritikk: - Innsatte har ikke do på cella

Artikkelen er over 2 år gammel

– Løsningen for de fleste er å urinere i vasken og enkelte benytter søppelbøtta til avføring

DEL

- Etter et besøk til Ila fengsel og forvaringsanstalt ser Sivilombudsmannen svært alvorlig på situasjonen med der personer med psykiske lidelser er langvarig utelukket fra fellesskapet.

Slik innleder Sivilombudsmannen en pressemelding tirsdag morgen.

Og fortsetter:

- Jeg er bekymret for situasjonen for enkelte innsatte som i praksis har vært underlagt isolasjon over lang tid. Fengselet bruker store ressurser på å aktivisere disse innsatte. De er likevel ikke i stand til å behandle denne gruppens psykiske lidelser innenfor dagens rammer. Myndighetene må sørge for å gi dem et forsvarlig behandlingstilbud og avbryte deres isolasjon, sier Aage Thor Falkanger.

Her kan du lese hele rapporten

I 2013 anmeldte Anders Behring Breivik ledelsen ved Ila og daværende justisminister Grete Faremo (Ap) for torturlignende soningsforhold på grunn av langvarig isolasjon. Han hevdet seg også utsatt for psykisk mishandling gjennom stadige fysiske ransakelser og ytringsforbud. Saken ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist».

Frykter isolasjonsskader

Sivilombudsmannen er også bekymret over situasjonen for de øvrige som er utelukket fra fellesskapet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

- Forskning viser at psykiske skader av isolasjon kan inntre raskt, og at risikoen stiger for hver dag som går, sier Falkanger, som påpeker at det er viktig at alle innsatte som er utelukket fra felleskapet i fengselet eller underlagt isolasjon under varetektsfengsling har tilgang til meningsfulle aktiviteter slik at de ikke opplever isolasjonsskader.

- De bygningsmessige og ressursmessige forholdene ved Ila gjør at også de som ikke er langtidsisolert risikerer å oppholde seg på cellen i 22 timer eller mer uten aktivitet, sier Aage Thor Falkanger.

Ikke do på cellene

Med unntak av to avdelinger var det ikke dusj eller toalett på cellene. Fengselet har begrenset bemanning til å følge innsatte på toalettet om natten.

- Løsningen for de fleste er å urinere i vasken og enkelte benytter søppelbøtten til avføring, en løsning som ikke er holdbar. Dette er forhold som også Den europeiske torturforebyggingskomité (CPT) påpekte etter sitt besøk i 2011. Inntil det er installert toaletter på alle celler, bør innsatte sikres mulighet til å bruke toalettene ved behov uansett tid på døgnet, sier Aage Thor Falkanger.

Artikkeltags