Hun har ført saken for Anita og Kumar i Salten tingrett.
- Barnevernet i Bodø har tatt feil fra første stund. Saksbehandlingen har vært dårlig og utilstrekkelig, sier hun.
Med retten på sin side og med anken fra Bodø kommune vil Mo-advokaten nå be retten om foregrepet tvangskraft.
- Det betyr at barnet må bringes tilbake til sine foreldre nå, uavhengig av den anken kommunen fremmer, sier hun.
Anita Lundli og Sarvan Kumar har gitt Avisa Nordland tilgang til alle sider av omsorgssaken og personlige forhold. Avisen har rettsboken.
På vegne av foreldrene hevder Fladvad at det ikke har vært noen grunn til bekymring, men all grunn til å stille spørsmål om hvor mange hatter barnevernet har hatt på.
For før Anita og Kumar mistet sitt barn, hadde barnevernet med de samme saksbehandlere allerede vært i kontakt med fosterforeldre.
- Det er grunn til å stille spørsmål om barnevernets involvering i en adopsjonssak har hatt betydning, sier Fladvad.
- Banevernet har ikke handlet objektivt. De har vist en egeninvolvering og blandet roller og oppgaver. De har opptrådt nådeløst og umenneskelig, mener Anne Fladvad.