Hovedtillitsvalgte meldte bekymring. Nå svarer ordføreren

Administrasjonsbygget i Fauske.

Administrasjonsbygget i Fauske. Foto:

DEL

Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet bekymrer seg over at helse- og omsorgsutvalgets leder ikke har fast plass i kommunestyret.

Nå får de svar på tiltale.

Tidligere i oktober henvendte hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Eli Hansen og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Sissel H. Osnes seg til ordfører Marlen Rendall Berg (Sp).

Det for å sette søkelyset på hva de mener er en uheldig sammensetning av utvalget helse og omsorg i Fauske, henholdsvis knyttet til lederrollen.

- Dette samhandlingsområdet er inne i en stor omstillingsprosess som både berører pasienter, struktur på tjenesten og personell. Det bekymrer oss at lederen, Veronika Ormåsen, ikke er representant i kommunestyret, hvor viktige beslutninger for dette samhandlingsområdet skal tas, skriver de.

Ordfører Rendall Berg poengterer i sitt svarbrev at problemstillingen som påpekes er tenkt grundig gjennom på forhånd.

– Lederen har sagt seg villig til å møte på alle kommunestyremøtene som tilhører, dersom hun ikke er inne som vara, skriver hun og legger til:

– Som første vara vil hun også møte hyppig i kommunestyremøtene.

Valget er ifølge Rendall Berg basert på at lederen Ormåsen har en genuin interesse for feltet.

– Samt at hun har tid til å jobbe med administrasjon og de tillitsvalgte mellom møtene, legger hun til.

Artikkeltags