Stig Otto satt ut av formulering om Tower Hotell: – Utydelig og høyst usikker