Lensmannen advarte sterkt mot utbygging av klubbhuset. Nå får de utvide med syv brakkerigger.

Nå er det bestemt. Turnout mc Salten kan gå i gang med utbyggingen av klubbhuset på Finneid.