– Jeg og kompisen min gikk sammen langs veien. Plutselig så vi hunden på nabogården komme springende i full fart mot oss. Vi hadde lenge vært redde for denne hunden som ligner på en kamphund, og forsøkte derfor å springe fra den. Like før den tok oss igjen hoppet kompisen min ut i grøfta, og det samme gjorde jeg, fortalte en sjokkert Sebastian Støvset (12) til Avisa Nordland etter den ulykksalige episoden som førte til at han brakk to bein i leggen og fikk åtte uker i gips.

Nå har politiet vurdert saken på bakgrunn av to anmeldelser og krav om avliving, blant annet fra foreldrene til Sebastian.

– Vi er kommet fram til at vi ikke innfrir kravet om avliving, men samtidig gir vi klare pålegg til hundens eier i henhold til hundeloven, sier politijurist Margrete Torseter ved Salten politidistrikt.

Bør hunden avlives? Si din mening, eller avgi stemme til høyre i artikkelen.

Frist på tre år. – Blant annet stiller vi krav til hundeeier om at det må bygges hundegård for de to hundene hans. Vi gir også en klar advarsel til ham fordi en eller begge hundene gjentatte ganger har gått helt eller delvis løse, uten tilsyn. Denne advarselen har vi satt en frist på tre år til å holde, og får vi melding om at dette kravet brytes vil saken bli tatt opp til ny vurdering, sier Torseter, som ikke har bøtelagt hundeeieren etter hendelsen på Støvset i Skjerstad.

– Vi har gitt hundeeieren påtaleunnlatelse, og både han og anmelder har nå frist til 16. november med å komme med synspunkter på politiets avgjørelse, sier hun.

Geir Støvset er far til 12 år gamle Sebastian, og han er absolutt ikke fornøyd med politiets håndtering av saken.

– Vi har allerede påklaget avgjørelsen om at hunden ikke skal avlives, blant annet fordi vi mener at politiet ikke har tatt hensyn til historikken i denne saken. I tillegg mener vi det er meningsløst av politiet å gi et pålegg om bygging av hundegård, og at hundene skal holdes i bånd. Det er jo soleklare krav som enhver hundeeier må forholde seg til. Derfor håper vi nå at politiet tar saken opp til ny vurdering, og kommer fram til en annen avgjørelse, sier Støvset.

Fornuftig avgjørelse. Ikke uventet er hundeeier Agnar Nyheim langt mer tilfreds med politiets avgjørelse i saken.

– Jeg synes dette er en fornuftig avgjørelse, ikke minst med tanke på at hunden min faktisk ikke gjorde noe galt. Jeg har også fått den testet av hundepsykolog i etterkant av denne episoden, og konklusjonen i den undersøkelsen er at hunden ikke har aggressive tendenser, sier Nyheim, som ikke er forundret over politiets konklusjon.

Når det gjelder de øvrige påleggene fra politiet sier Nyheim at også disse er helt i orden for ham.

– Kravet om hundegård kommer jeg til å følge, og er allerede godt i gang med byggingen. Når det gjelder kravet om båndtvang er heller ikke dette noe problem for meg å oppfylle, sier Nyheim, som håper at saken nå er ute av verden.

– Men jeg føler meg langt fra sikker, sier Nyheim.